28 czerwca 2024

Podsumowanie Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej

Za nami intensywne trzy dni pełne spotkań i dyskusji, prowadzonych przez ponad 50 ekspertów z dziedziny polityki społecznej, w których uczestniczyło ponad 500 osób.

W dniach od 18 do 20 czerwca 2024 r. odbył się Małopolski Kongres Polityki Społecznej, zatytułowany „Czy polityka społeczna może się (nie) udać?”, zorganizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dyskutowano na temat pieczy zastępczej, rozwoju usług i ekonomii społecznej oraz innowacji społecznych.

Uroczysta inauguracja Kongresu odbyła się 18 czerwca podczas Małopolskiego Dnia Rodzinnej Pieczy Zastępczej i była wyjątkową okazją do uhonorowania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka nagrodą POLONIA MINOR. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jana Tadeusza Dudę, jest wyrazem uznania za wybitne zasługi w propagowaniu idei samorządności oraz działalność na rzecz regionu. Nagroda POLONIA MINOR to również wyraz wdzięczności dla rodzin za ich otwarte serca, codzienną troskę i dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych członków wspólnoty. Pan prof. Jan Tadeusz Duda wręczył nagrodę 30 rodzinom.

Podczas wydarzenia przedstawiono także ideę Klubów Rodzin Zastępczych oraz omówiono kampanie społeczne promujące rodzicielstwo zastępcze, podkreślając znaczenie wsparcia i zaangażowania w opiekę nad dziećmi.

W dniu 19 czerwca, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kongres zgromadził licznych ekspertów i uczestników reprezentujących organizacje i instytucje działające na rzecz polityki społecznej. Wśród tematów przewodnich, wokół których prowadzono dyskusję znalazły się m.in. wyzwania w obszarze deinstytucjonalizacji, bezpieczeństwa społecznego oraz adaptacji kadr pomocy społecznej do nowych realiów. Ważnym aspektem wydarzenia był dialog, który wnosił nowe spojrzenia na kształtowanie nowoczesnej polityki społecznej.

Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego swoim wystąpieniem zainicjował dzień intensywnych dyskusji i refleksji podkreślając, jak ważne jest nowoczesne podejście do regionalnej polityki społecznej.

Trzeciego dnia Kongresu odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Pani Katarzyny Nowakowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy udziale Przedstawicieli Departamentów MRPiPS zajmujących się Europejskim Funduszem Społecznym, Ekonomią Społeczną oraz Pomocą Społeczną. Głównym tematem spotkania było koordynowanie polityki w zakresie włączenia społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Tego samego dnia odbyło się również wspólne posiedzenie Krajowego i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które koncentrowało się na skutecznych metodach komunikacji dotyczących ekonomii społecznej, mających na celu dotarcie do szerokich kręgów społeczeństwa.

Małopolski Kongres Polityki Społecznej to wydarzenie, które nie tylko promuje innowacyjne podejście do zarządzania polityką społeczną, ale także umacnia współpracę międzysektorową i wymianę doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Kongresie. Wasza obecność oraz zaangażowanie sprawiły nam ogromną radość i stanowiły bezcenną motywację do kontynuowania naszych działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w Małopolsce.

 

Małopolski Kongres Polityki Społecznej został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

 

Małopolski Kongres Polityki Społecznej

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się