O ROPS Podstawy prawne ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

a w szczególności:


  1. Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

  3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  6. Uchwały nr VI/49/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

  7. Uchwały nr XXI/289/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
    ( Załącznik do Uchwały Nr XXI/289/16 )
  8. Uchwały nr XLIII/658/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr  XXI/465/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie


Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się