Przeciw przemocy Materiały edukacyjne

Poniżej zamieszczone są materiały szkoleniowe oraz rekomendacje wypracowane w trakcie seminariów, szkoleń oraz superwizji dla kadry zajmującej się realizacją działań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Rok 2019 

 •  Szkolenie "Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego."

1. Praca z dzieckiem z rodziny uwikłanej w przemoc_materiały szkoleniowe

2.Aspekty prawne_materiały szkoleniowe

3. Profilaktyka wypalenia zawodowego_materiały szkoleniowe 

 • Szkolenie " Przemoc wobec osób zależnych, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego" 

1. Przemoc wobec osób zależnych._materiały szkoleniowe

2. Aspekty prawne_materiały szkoleniowe

3. Profilaktyka wypalenia zawodowego_materiały szkoleniowe 

 • Szkolenie "Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych członków rodziny, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego". 

1. Praca z rodziną uwikłaną w przemoc w kontekście chorób psychicznych członków rodziny_materiały szkoleniowe

2. Aspekty prawne_materiały szkoleniowe

3. Profilaktyka wypalenia zawodowego_materiały szkoleniowe

 • Szkolenie "Realizacja wsparcia dla rodziny uwikłanej w przemoc, aspekty prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego". 

1. Realizacja wsparcia dla rodziny uwikłanej w przemoc_materiały szkoleniowe

2. Aspekty prawne_materiały szkoleniowe

3. Profilaktyka wypalenia zawodowego_materiały szkoleniowe 

 • Szkolenie "Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie"_materiał szkoleniowy 
 • Szkolenie  "Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grup roboczych"_materiały szkoleniowe 
 • Szkolenie " Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających"_materiały szkoleniowe 
 • Szkolenie "Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie"._materiały szkoleniowe 
 • Szkolenie " Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych"_materiały szkoleniowe


Rok 2018 

Szkolenie "Praca z osoba stosującą przemoc z elementami prawa wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego"   

 1. Praca z osobą stosującą przemoc_materiały      _prezentacja 
 2. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie_materiały    prezentacja  
 3. Profilaktyka wypalenia zawodowego - jak można radzić sobie z  problemami zawodowy_materiały_prezentacja

Szkolenie "Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z elementami prawa i profilaktyka wypalenia zawodowego."

 1. Diagnoza, monitoring i ewaluacja działań podejmowanych w obszarze przemocy w rodzinie_materiały_prezentacja
 2. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie_materiały_prezentacja
 3. Profilaktyka wypalenia zawodowego - jak można radzić sobie z problemami zawodowymi? _materiały_prezentacja

Seminarium dla kadr ma.opolskich środowiskowych domów samopomocy pn. " Przemoc psychiczna wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie - rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania"


Rok 2016

 1. SEMINARIA

Seminarium pn. „Przemoc wobec osób zależnych (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci)”

Seminarium pn.„Zarządzanie zespołem w procedurze Niebieskie Karty” 

 2.SUPERWIZJA

Raport podsumujący superwizję dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych realzujących procedure "Niebieskie Karty"raport 

3. SZKOLENIE

Szkolenia  pn. „Diagnoza – plan – realizacja. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie”


Rok 2015


Szkolenie pn. "Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka"


Seminarium pt. "Współpraca członków ZI/GR realizujących procedurę Niebieskie Karty"


Seminarium pt. "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Seminarium pt. "Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną dotkniętą przemocą"Rok 2014


Seminarium pt. "Praca ze sprawcą przemocy: stawianie granic w stosowaniu przemocy oraz motywowanie do korzystania z pomocy"


Seminarium pt. "Praca zespołu interdyscyplinarnego w zakresie realizacji procedury "Niebieskie Karty/"Realizacja procedury NK w pracy pracowników instytucji pomocy społecznej"

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się