Podnoszenie kwalifikacji Materiały edukacyjne dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy

„Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”

Zakres tematyczny seminarium:

     1. Zjawisko wypalenia zawodowego – proces i przejawy,

 1. Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym,
 2. Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny,
 3. Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego,
 4. Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego,
 5. Profilaktyka wypalenia zawodowego,
 6. Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej,
 7. Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium

 • Superwizja dla kadr śds _raport
 • „Sposoby motywowania uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym, z wykorzystaniem metody dialogu motywującego”

Zakres tematyczny seminarium:

1.    Koncepcja Dialogu Motywującego (założenia, procesy).

2.    Kluczowe zasady i metody motywującej pracy z Klientem.

3.    Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?

4.    Specyfika procesu zmiany.

5.    Motywująca praca z "oporem" na linii klient - specjalista.

6.    Formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany.

7.    Co robić kiedy klient i specjalista mają inny cel?

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium

 • „Stres i wypalenie zawodowe – jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?”

Zakres tematyczny seminarium:

1.    Zjawisko wypalenia zawodowego –proces i przejawy.

2.    Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym.

3.    Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny.

4.    Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego.

5.    Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego.

6.    Profilaktyka wypalenia zawodowego.

7.    Pomoc osobom doświadczającym wypalenia.

8.    Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej.

9.    Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.

10.    Techniki rozładowujące stres – praca z ciałem, ćwiczenia oddechowe, higiena psychiczna.

Materiały edukacyjne 

Rekomendacje z seminarium 

 • Seminarium pn.: „Wzbudzanie aktywności wśród seniorów - mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego”_rekomendacje
 • Seminarium pn. "Przemoc psychiczna wobec osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie - rozpoznanie, metody wsparcia, sposoby przeciwdziałania" 

 Zakres tematyczny:

 1. Rodzaje przemocy (psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie /gorąca, chłodna).
 2. Cykl przemocy, trzy fazy powtarzającego się cyklu. 
 3. Mechanizmy przemocy. (zjawisko „prania mózgu”, Syndrom wyuczonej bezradności, Zespół stresu pourazowego PTSD, Syndrom sztokholmski, Proces wiktymizacji).
 4. Czynniki ryzyka występowania zachowań przemocowych wobec osób dotkniętych zaburzeniami lub chorobami psychicznymi.
 5. Symptomy występowania działań przemocowych wobec osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dotkniętą zaburzeniami lub chorobami psychicznym – diagnozowanie problemu, pierwszy kontakt.
 6. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się