Zamówienia publiczne Postępowania

13 września 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-24/22

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji dwóch wizyt studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Pokaż szczegóły

13 września 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-25/22

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego realizowanego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES" – postępowanie nr 2

Pokaż szczegóły

7 września 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-23/22

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji dwudniowych szkoleń dla przedstawicieli podmiotów wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Pokaż szczegóły

26 sierpnia 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-22/22

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkania sieciującego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego realizowanego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES”

Pokaż szczegóły

16 sierpnia 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-21/22

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji ”Akademii Innowatora” realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Pokaż szczegóły

14 lipca 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-18/22

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie województwa małopolskiego

Pokaż szczegóły

1 lipca 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-19/22

Przeprowadzenie badania społecznego pn. „Badanie potencjału jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego w zakresie rozwoju usług społecznych w środowiskach lokalnych” – postępowanie nr 3

Pokaż szczegóły

1 lipca 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-17/22

Szkolenia oraz doradztwo w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – postępowanie nr 3

Pokaż szczegóły

15 czerwca 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-16/22

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego realizowanego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES”

Pokaż szczegóły

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się