Zamówienia publiczne Postępowania

22 października 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-10/21

Szkolenia dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa małopolskiego – postępowanie nr 2

Pokaż szczegóły

30 września 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-9/21

Szkolenia dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa małopolskiego

Pokaż szczegóły

20 września 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-7/21

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby organizacji szkoleń realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Pokaż szczegóły

17 września 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-8/21

Szkolenia oraz konsultacje z zakresu edukacji cyfrowej w ramach projektu „Cyfrowy asystent – podnoszenie kompetencji cyfrowych służb społecznych”

Pokaż szczegóły

24 sierpnia 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-5/21

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Pokaż szczegóły

25 maja 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-2/21

Szkolenia specjalistyczne oraz superwizja dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.

Pokaż szczegóły

13 maja 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-3/21

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze budowania i wzmacniania partnerstw i współpracy na rzecz włączenia społecznego – postępowanie nr 2

Pokaż szczegóły

23 kwietnia 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-ZP-261-1/21

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w obszarze budowania i wzmacniania partnerstw i współpracy na rzecz włączenia społecznego

Pokaż szczegóły