Małopolska Niania Opis Zadania "Małopolska Niania 3.0"


 

Okres realizacji: 1.01.2024-31.12.2026

Zadanie „Małopolska Niania 3.0” realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

Celem Zadania jest wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności dla preferowanych grup rodziców i dzieci, np. z niepełnosprawnościami. 

Formuła wsparcia polega na udzieleniu przez Samorząd Województwa Małopolskiego pomocy finansowej (dotacji celowej) dla gmin na podstawie ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przekazywane przez gminy mieszkańcom-rodzicom dzieci w wieku do lat 3 w celu dofinansowania zatrudnienia niani.

Osoby uprawnione do uzyskania świadczenia to: rodzice dzieci w wieku do lat 3 z Małopolski, którzy w związku z koniecznością wykonywania pracy zawodowej mają problem z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3, a których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym zakwalifikowanie się do korzystania ze wsparcia, nie przekroczył progu określonego w ogłoszeniu o naborze.
Preferowane grupy: rodzice pozostający w najtrudniejszej sytuacji, tj. wychowujący dziecko w wieku do lat 3 z niepełnosprawnością, rodzice będący osobą z niepełnosprawnością, rodzice samotnie wychowujący dziecko w wieku do lat 3.

Budżet Zadania:
7 148 400 zł (2 971 560 zł - województwo;  2 368 920 zł - gminy; 1 807 920 zł - rodzice).

Szacowany koszt zatrudnienia niani w 2024 r.: 4 800 zł/miesiąc. Koszt zatrudnienia niani pokrywany będzie, co do zasady, w max. 40% ze środków samorządu województwa, w 30% ze środków samorządu gminy (wkład własny gminy) i w 30% ze środków rodzica (wkład własny rodzica).

Wysokość wsparcia rodzica ze środków publicznych w 2024 r.: max. 3 360 zł/miesiąc (w tym środki: województwa - 1 920 zł, gminy - 1 440 zł). Dotyczy to zatrudnienia niani w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się