Dodatkowa oferta

POMOC POSTADOPCYJNA

Chociaż moment adopcji  kończy procedurę adopcyjną, rodziny adopcyjne  nadal mogą  korzystać z pomocy Ośrodka Adopcyjnego, która jest bezpłatna i udzielna na wniosek rodziny.

 

Wniosek o udzielenie pomocy

 

SPOTKANIA RODZICIELSKIE

- Spotkania dla rodzin oczekujących na adopcję-

W trakcie ich trwania kandydatom przekazywana jest wiedza, która ułatwi i umożliwi m. in. nawiązanie więzi z dzieckiem i przyczyni się do lepszego rozwoju emocjonalnego, osobowego oraz intelektualnego dziecka. Dodatkowo możliwa jest wymiana poglądów oraz dyskusje z innymi rodzinami w podobnej sytuacji życiowej. To wszystko ma na celu pomóc w lepszej adaptacji zarówno dziecka jak i rodziny do nowej sytuacji, która nastąpi w przyszłości, po adopcji. Spotkania odbywają się cyklicznie, w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach od 16:00 do18:00.

 

- Spotkania dla rodzin po adopcji dziecka- pt. „Przestrzeń dla rodzica”

Rodzice w trakcie spotkań mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami z pierwszych dni po adopcji jak i tymi po latach. Problematyka spotkań jest uzależniona w decydującym stopniu od potrzeb i treści wnoszonych przez rodziców. Spotkania rodziców po przysposobieniu odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu.

 

GRUPY EDUKACYJNO – ROZWOJOWE

 

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- dla rodzin po adopcji-

Wykorzystuje dotyk, ruch, relacje fizyczne emocjonalne i społeczne do poszerzenia przez dziecko świadomości siebie. Pogłębia kontakt z innymi ludźmi, kształtuje poczucie bezpieczeństwa, zaufania, wspomaga rozwój emocjonalno – społeczny. Dziecko odkrywa własne siły aktywność, inicjatywę.  Grupa warsztatowa spotyka się cyklicznie raz w tygodniu  - w miesiącach ustalonych wcześniej z uczestnikami.

- Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców adopcyjnych”-

Szkolenie jest oparte na programie „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Jest przeznaczone dla rodzin adopcyjnych: oczekujących na przysposobienie kolejnego dziecka oraz rodzin wychowujących przysposobione dziecko, sygnalizujących trudności wychowawcze bądź gotowość podniesienia własnych kompetencji wychowawczych. Szkolenie realizowane jest w miesiącach jesiennych, obejmuje 40 godzin zajęć warsztatowych.

 

- „Dialog małżeński”-

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin oczekujących na przysposobienie. Głównym ich celem jest pogłębianie, udoskonalanie dotychczasowych relacji małżeńskich; rozwijanie i wzmacnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, a także przeciwdziałanie kryzysom małżeńskim oraz pomoc w konstruktywnym ich rozwiązywaniu. Obejmują 5 spotkań po 3 godziny, realizowane są w miesiącach wakacyjnych.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się