Kontakt Małopolski Ośrodek Adopcyjny

Adres:

ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz

Godziny otwarcia:

7:00-16:00 poniedziałek-czwartek 7:00-18:00 piątek

Telefon:

(+48 18) 262-28-53
(+48 18) 262-31-96

Kierownik Dział:

Anna Skwarka-Buzała
tel.: (+48 18) 262 28 53, 728 431 381
abuzala@rops.krakow.pl

Skype: https://join.skype.com/invite/eFC3MBLWjfhC

Sekretariat:

Barbara Michalik
tel.: (+48 18) 262 28 53
moanowysacz@rops.krakow.pl

Psycholog:

tel.: (+48 18) 262 28 53
 

Pedagog:

tel.: (+48 18) 262 28 53

Pracownik Socjalny:

Renata Gawlik
tel.: (+48 18) 262 28 53
rgawlik@rops.krakow.pl

Wojewódzki Bank Danych:

Katarzyna Sobusiak
tel.: (+48 18) 262 28 53
ksobusiak@rops.krakow.pl