Podnoszenie kwalifikacji Materiały edukacyjne dla kadry Domów Pomocy Społecznej

Seminarium:

 • „Wzbudzanie aktywności wśród seniorów - mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników placówek wsparcia dziennego”_rekomendacje z seminarium
 • „Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora”_rekomendacje z seminarium
 • „Metody pracy z Seniorem z uwzględnieniem najczęściej występujących schorzeń wieku podeszłego”
  1. Choroby wieku podeszłego – charakterystyka - (choroby układu nerwowego: otępienne – demencja, Alzheimer; choroba Parkinsona; choroby miażdżycowe - udar mózgu, zawał serca, choroba wieńcowa; choroby nowotworowe; cukrzyca; choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa; osteoporoza; depresja);
  1. Potrzeby i ograniczenia seniorów dotkniętych chorobami otępiennymi;
  2. Techniki pracy i komunikacji z osobami cierpiącymi na choroby otępienne;
  3. Metody aktywizacji dostosowane do poszczególnych schorzeń;
  4. Empatia i cierpliwość w codziennej pracy w odniesieniu do poznanych technik.

  Materiały edukacyjne

  Rekomendacje z seminarium

Projekt :