Praca w Rops Rekrutacja

1 czerwca 2021FK-110-5/21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Małopolska Niania 2.0" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - Nr FK-110-5/21 - składanie ofert do 11 czerwca 2021 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Małopolska Niania 2.0" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) - Nr FK-110-5/21 - składanie ofert do 11 czerwca 2021 r.

Pokaż szczegóły

12 kwietnia 2021FK-110-3/21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu "Sami - Dzielni!" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – składanie ofert do dnia 23 kwietnia 2021 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-3/21 – składanie ofert do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Pokaż szczegóły

12 kwietnia 2021FK-110-4/21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – składanie ofert do dnia 23 kwietnia 2021 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-4/21 – składanie ofert do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Pokaż szczegóły