Publikacje Monitoring Ekonomii Społecznej

Poniżej zamieszczone są:

 1. Cykliczne badania kondycji małopolskich przedsiębiorstw społecznych (PS) - "Monitoring małopolskich PS".

  Opracowanie zawiera najważniejsze dane z ilościowych badań diagnozujących kondycję małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz z jakościowych badań wśród liderów spółdzielni socjalnych.

  Cykliczny monitoring małopolskich podmiotów ekonomii społecznej dokonywany jest w czterech głównych obszarach problemowych:

  1. działalność społeczna organizacji,
  2. współpraca organizacji z otoczeniem,
  3. zasoby ludzkie organizacji,
  4. obszary działalności ekonomicznej podmiotów.

  Diagnoza sektora podmiotów ekonomii społecznej, szczególnie pod kątem identyfikacji w jego obrębie barier i deficytów wymagających wsparcia publicznego pozwala trafniej zaprojektować działania dla podmiotów ekonomii społecznej.


 2. Cykliczne badania współpracy małopolskich gmin i powiatów (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES) - "Monitoring współpracy JST z PES".

  Badaniem objęte są wszystkie jednostki samorządów terytorialnych na poziomie gmin i powiatów z terenu Małopolski w celu zdiagnozowania stanu współpracy tych jednostek z podmiotami ekonomii społecznej w województwie małopolskim oraz dokonania charakterystyki tej współpracy pod kątem kluczowych aspektów takich jak: zasięg współpracy, jej formy i obszary oraz zadowolenie z efektów zrealizowanych działań.

  Badanie obejmuje trzy obszary:

 • pierwszy koncentruje się na charakterystyce współpracy z PES,
 • drugi dotyczy strategicznych działań w ramach organów samorządowych, takich jak opracowywanie planów współpracy czy uwzględnianie zapisów o ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych,
 • ostatni rozdział odnosi się do wąskiego, ale istotnego zagadnienia powszechności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, znajomości ich zasad i powodów, dla których to narzędzie nie jest wykorzystywane w praktyce części jednostek samorządowych.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się