O nas

Kierownik Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego - Anna Skwarka-Buzała

 

Anna Skwarka - Buzała - psycholog, pedagog specjalny, ukończyła psychologię ze specjalizacją - psychologia kliniczna oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Ponadto zrealizowała liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Pracowała w Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu jako wykładowca.

Anna Talar- psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne z Edukacji Emocjonalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz kursy i szkolenia z zakresu: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I stopnia, terapii Poznawczo- Behawioralnej i Racjonalnej Terapii Zachowania oraz diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Od wielu lat jest pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Jolanta Piesiewicz - Miłek - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa w Pogotowiu Opiekuńczym oraz w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu. Ukończyła Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz liczne warsztaty szkoleniowe z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, jest również realizatorem Szkoły dla rodziców i Wychowawców.

Agnieszka Smoroń - Gąsiorek - psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła 4,5 letnie Szkolenie do Certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii P T P oraz studia podyplomowe  z zakresu logopedii, psychologii transportu a także kursy i szkolenia z zakresu: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I  i II stopnia, Kursów Hipnozy I i II stopnia.  Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej: z rodzinami, małżeństwami, pacjentami indywidualnymi. Wieloletni pracownik w funkcji psychologa i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin Nowym Sączu.

Renata Gawlik - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła także studia podyplomowe: Poradnictwo i pomoc psychologiczna - UJ w Krakowie oraz kursy i szkolenia z zakresu: Ruchu Rozwijającego wg. metody Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, języka migowego, budowania środowiskowego systemu pomocy, diagnoza i pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I stopnia.

Natalia Białogłowicz - pedagog, absolwentka Akademii  Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także szkolenia i warsztaty z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Dorota Potok - absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie, kierunek pedagogika, o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Studia licencjackie realizowała na Papieskiej Akademii Teologicznej, kierunek: nauki o rodzinie, specjalność: poradnictwo i mediacje. Ukończyła także studia podyplomowe: Edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne oraz liczne szkolenia warsztatowe z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Jacek Gacek - prawnik - sędzia w stanie spoczynku. Wolontariusz.

Barbara Michalik – starszy inspektor ds. administracyjnych, absolwentka Prywatnego Policealnego Studium Administracyjnego w Nowym Sączu.

Katarzyna Sobusiak – starszy inspektor ds. Wojewódzkiego Banku Danych. Absolwentka Akademii IGNATIANUM w Krakowie, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja z interwencją kryzysową. Absolwentka WSB-NLU w Nowym Sączu, kierunek Praca Socjalna. Ukończyła także studia o specjalności: administracja i instytucje państwowe. 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się