Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna w Małopolsce

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego.
Jednak, chcąc znaleźć wspólny mianownik, można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku.
Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie - obok celu gospodarczego - ma misja społeczna.

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą ekonomii społecznej w Małopolsce:

piktogram oznaczający stronę www www.es.malopolska.pl
piktogram określający Facebook @malopolskaes