Osoba z niepełnosprawnością Samorząd Równych Szans

W 2012 roku miała miejsce IV edycja ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

W konkursie po raz drugi została wyodrębniona dodatkowa specjalna kategoria, w której małopolskie samorządy ubiegają się o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego za zrealizowane lub realizowane projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Zgodnie z regulaminem, Kapituła Konkursu przyznała dwa główne tytuły za najlepsze działania podejmowanie w powiecie, gminie oraz cztery wyróżnienia.

Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymał Powiat olkuski, natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Powiat wadowicki.

Główną nagrodę na najlepsze gminne działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymała Gmina Wieliczka. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Klucz, Wadowic i Krakowa.

Do ogólnopolskiej edycji zgłoszono 125 wniosków opisujących działania samorządów z całej Polski. Województwo Małopolskie może poszczycić się największą liczbą nagrodzonych samorządów. W ogólnopolskim konkursie, wśród 15 laureatów statuetki Samorząd Równych Szans znalazł się powiat olkuski oraz gmina miejska Kraków, natomiast wśród wyróżnionych 25 samorządów jest gmina Klucze oraz powiaty: dąbrowski, proszowicki, wadowicki.

Wybór laureatów Małopolskiego Samorządu Równych Szans pokrywa się z ogólnopolską listą nagrodzonych samorządów. Wskazuje to na to, iż działania małopolskich samorządów przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności są innowacyjne i wybijające na tle ogólnopolskiego rankingu.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 5 października 2012 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Laureaci Konkursu w kolejnych latach:

Rok 2013:

Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat wadowicki. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Powiatu miechowskiego.

Główną nagrodę za najlepsze gminne działania i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Miasta Tarnowa.


Rok 2014:

Główną nagrodę za najlepsze działania powiatowe i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat dąbrowski. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło zaś do Powiatu wadowickiego oraz Powiatu gorlickiego.

Główną nagrodę za najlepsze działania gminne i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Oświęcim. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Nowy Sącz.


Rok 2015:

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w dniu 18 września 2015r w hotelu Andel's w Krakowie.

Główną nagrodę za najlepsze działania powiatowe i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymał Powiat Nowotarski za realizacje projektuAktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Powiat Dąbrowski.

Główną nagrodę za najlepsze działania gminne i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans” otrzymała Gmina Zakopane za realizacje projektu „Niepełnosprawność - już wiem”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Miasto Tarnów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi i wyróżnionymi praktykami Małopolskich Samorządów pod adresem www.bazadobrychpraktyk.org.pl


Rok 2016:
W dniu 25.11.2016 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Równych Szans 2016”, wydarzenie to miało miejsce w Krakowie, w Hotelu Andel’s.

Spośród licznych nadesłanych zgłoszeń przez samorządy niemalże z całej Polski  Rada Nagrody przyznała 9 nagród oraz 17 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych w ogólnopolskiej edycji konkursu znalazły się 4 samorządy z Małopolski:

w kategorii powiat grodzki:

- KRAKÓW „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”

w kategorii powiat ziemski:

- POWIAT LIMANOWSKI „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”

- POWIAT WIELICKI „Aktywna Mama”

W kategorii gmina:

- STARY SĄCZ „Integracyjna Grupa Teatralna 2016”

W tym roku po raz kolejny zostały przyznane także wyróżnienia dla samorządów szczególnie wyróżniających się w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w poszczególnych branżach, w dwóch z nich wyróżnienia otrzymały małopolskie samorządy:

- w kategorii dostępności turystyki: Laureatem wyróżnienia jest Miasto KRAKÓW za projekt „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”

- w kategorii wparcie kobiet zagrożonych wykluczeniem: Laureatem wyróżnienia jest Powiat Wielicki za realizację projektu „Aktywna Mama”

Małopolskim Laureatom Konkursu ogólnopolskiego jak i edycji regionalnej , a także przedstawicielom samorządów z innych województw serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami i czerpania z tych dobrych praktyk! Szczegółowe informacje nt. wszystkich Laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu znajdziecie Państwo na stronie organizatora.

Opisy projektów zgłoszonych do konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: www.bazadobrychpraktyk.org.pl


 W dniu 26 lutego 2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Samorząd Równych Szans 2017" oraz w jego edycjach regionalnych

W tym roku w konkursie "Małopolski Samorząd Równych Szans" nagrodę główną za najlepsze działania gminne, a tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans 2017” otrzymało Miasto Kraków za projekt „Program Kraków dla Rodziny „N”. Nagroda została przyznana za uruchomienie na terenie miasta Krakowa programu obejmującego system zniżek dla rodzin wychowujących dziecko/i z niepełnosprawnością, który przyczynia się do zapewnienia rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością godnej oraz możliwie pełnej i równoprawnej partycypacji w życiu społecznym poprzez zwiększenie dostępu do instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych oraz sektora usług.


Ponadto wśród samorządów wyróżnionych za działania podejmowane na rzecz osób z niepełnospranościami znalazły się: Gmina Trzebinia ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna za długoletnią praktykę w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz Powiat Bocheński za projekt Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni, stanowiący okazję do integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z ich zdrowymi rówieśnikami, co przyczynia się do ograniczenia wykluczenia społecznego i wzrostu samooceny osób z niepełnosprawnościami oraz doskonalenia umiejętności wspólnego i twórczego działania obu tych grup.


Małopolskie samorządy zostały także dostrzeżone w ogólnopolskiej edycji konkursu "Samorząd Równych Szans". Laureatem w kategorii gminnej została gmina Klucze - realizator projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia”.


Wyróżnieniem zostały uhonorowane: Województwo Małopolskie, za projekt Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami, oraz docenione także w edycji regionalnej Miasto Kraków - Program "Kraków dla Rodziny "N" oraz gmina Trzebinia - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


SRS

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się