Dziecko i rodzina Projekt "Mediacje Rówieśnicze"

mediacje_r__wie__nicze„Zobacz, zawsze jest racjonalne rozwiązanie,
ale nie zawsze potrafisz je dostrzec…”

(Iwona Meysztowicz-Dudziak
– mediator rówieśnik)

„Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej”

Projekt realizowany jest w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych województwa małopolskiego od 2009 roku.
Do tej pory został wdrożony w 15 placówkach, wzięło w nim udział 33 wychowawców i 114 wychowanków:

Link do relacji w TVK z rozpoczęcia projektu "Mediacje Rówieśnicze" w roku 2014.

Mediacja - jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora.

Mediator – jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Mediacja rówieśnicza – jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.

Cele szczegółowe projektu:

 • przejęcie odpowiedzialności wychowanków za własne postępowanie;
 • kształtowanie postaw moralnych;
 • kształtowanie postawy tolerancji;
 • kształtowanie systemu wartości;
 • rozwijanie umiejętności komunikacji;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Przykładowe sprawy do mediacji rówieśniczej:

 • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie;
 • obrażanie członków rodziny rówieśników;
 • formy molestowania seksualnego tj. wyśmiewanie wyglądu dziewcząt i tego jak się rozwijają, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach;
 • kradzieże i chowanie cudzych przedmiotów;
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach;
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie;
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia miedzy rówieśnikami.

Etapy wdrażania projektu:

 • prezentacja metody i założeń projektu „Mediacji rówieśniczych” oraz uzyskanie zgody na jego wprowadzenie od Dyrektora placówki;
 • prezentacja metody i założeń projektu „Mediacji rówieśniczych” oraz uzyskanie zgody na jego wprowadzenie od Grona Pedagogicznego;
 • wybór osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektu w placówce - opiekunów mediatorów rówieśników;
 •  prezentacja metody i założeń projektu „Mediacji rówieśniczych” wychowankom;
 • wybór mediatorów rówieśników - osób godnych zaufania, wzorów do naśladowania, pozytywnych autorytetów;
 • szkolenie dla opiekunów oraz mediatorów rówieśników nt. zasad prowadzenia mediacji, zadań mediatora, technik wykorzystywanych w mediacji. - ok. 40 godz. szkoleniowych;
 • wprowadzenie metody mediacji rówieśniczych , jako metody wychowawczej w placówce;
 • superwizja pracy opiekunów oraz mediatorów rówieśników.

Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektu :

 • Wprowadzenie do pracy z wychowankami metody mediacji rówieśniczej.
 • Rozwiniecie umiejętności wychowanków w zakresie rozwiązywania konfliktów
 • Rozwiniecie umiejętności komunikacji.
 •  Kształtowanie postawy tolerancji i sytemu wartości wychowanków.

Zachęcamy placówki opiekuńczo-wychowawcze do wdrażania metody mediacji rówieśniczych. Informacje można uzyskać zwracając się do działu polityki społecznej ROPS w Krakowie.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się