Dziecko i rodzina Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny rozumiane w kontekście oddziaływań profilaktycznych skierowane jest do osób prawidłowo realizujących swoje funkcje w społeczeństwie, a jego celem jest wspomaganie prawidłowych procesów rozwoju psychicznego i społecznego. Zadaniem tego rodzaju działań jest tworzenie nawyków prozdrowotnych, motywowanie do zachowań wspierających zdrowie i tworzenie warunków do aktywności.

Oddziaływania realizowane są poprzez:

  • wdrażanie standardów wspierania rodziny, zgodnych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach lokalnych województwa małopolskiego;
  • rozwijanie współpracy ponadresortowej oraz koordynacji podejmowanych działań na rzecz rodziny na poziomie lokalnym;
  • udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzinie, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, w kierunku wzmocnienia funkcjonowania rodziny;
  • promowanie i wsparcie w tworzeniu programów aktywności lokalnej,
  • rozwijanie kompetencji zawodowych służb systemu, szczególnie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym:


Rok 2015:

Szkolenie pn. "Procedura odebrania dziecka z rodziny. Praca z rodziną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmując się realizacji tego typu działań dostrzega w nich szansę zapobiegania kryzysom w rodzinie i skutecznie przeciwdziała zaistnieniu trwałych dysfunkcji.


Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się