Współpraca z organizacjami pozarządowymi Otwarte konkursy ofert 2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Aktywny Senior"

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 983/21 z dnia 13 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior”.

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Pakiet dla Rodziny"

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 968/21 z dnia 8 lipca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Pakiet dla Rodziny”.

 

Więcej