Dziecko i rodzina Założenia systemu wsparcia dziecka i rodziny

Wsparcie rodziny jest jednym z priorytetowych działań polityki społecznej, której celem jest postęp społeczny i optymalizacja życia.

Rodzina stanowi podstawę budowania społeczeństwa, w którym kształtuje się i wzrasta człowiek. Od kondycji i odpowiedzialności osób tworzących rodzinę zależy jak będą funkcjonować w społeczeństwie jej członkowie oraz jaką rzeczywistość będą tworzyć.

W sytuacjach trudnych, kryzysowych niezbędne jest zapewnienie członkom rodziny wsparcia właściwych instytucji lub organizacji, tak, aby możliwie szybko powrócili do funkcjonowania na optymalnym poziomie.

Główne założenia przyświecające realizacji działań na rzecz budowy skutecznego wsparcia rodziny to:

  • ukierunkowanie na wzmocnienie rodziny, traktując instytucje jako wsparcie dla niej;
  • działania oparte o zestaw sprawdzonych jak również innowacyjnych programów, metod i technik pracy dostosowanych do lokalnych warunków i potrzeb;
  • działania zorientowane na współpracę wszystkich instytucji, organizacji i osób, które w zakresie swoich zadań, lub zainteresowań mają sprawy rodziny;
  • działania uwzględniające tendencje kształtujące się wśród kolejnych pokoleń, dostosowując oddziaływania do aktualnych problemów, potrzeb i oczekiwań.

W sytuacji gdy rodzina, pomimo udzielonego jej wsparcia, po wyczerpaniu alternatywnych możliwości rozwiązania problemów nie może zapewnić dziecku opieki i wychowania należy stworzyć mu możliwość objęcia go jedną z form pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej.

Podstawowe założenia leżące u podłoża oddziaływań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej:

  • wzmacnianie i doskonalenie kadr w zakresie prowadzenia procesów opieki, wychowania i usamodzielnienia;
  • diagnoza stanu pieczy zastępczej w Małopolsce;
  • identyfikacja i prezentacja dobrych praktyk z systemu pieczy zastępczej;
  • promocja i popularyzacja wiedzy na temat rodzinnych form pieczy zastępczej.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się