Seniorzy Miejsce Przyjazne Seniorom

Miejsce_Przyjazne_Serniorom

Akcja „Miejsce przyjazne seniorom”, realizowana jest w oparciu o zawarte 24 maja 2011 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków. Do dnia 31 października każdego roku przyjmowane są zgłoszenia do akcji. O otrzymanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom” zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do porozumienia, mogą zgłaszać się następujące miejsca:

  • instytucje,
  • firmy,
  • organizacje,
  • urzędy,
  • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce,
  • inne podmioty spełniające kryteria Regulaminu.

Równorzędnymi organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Krakowa. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa. Oceną zgłoszeń oraz weryfikacją przyznanych certyfikatów zajmuje się kapituła konkursowa, która przygotowuje listę rekomendacyjną i ewentualne wnioski o odebranie certyfikatu, a ostateczna decyzja o przyznaniu lub odebraniu certyfikatu podejmowana jest przez kapitułę decyzyjną.

Laureaci i wyróżnienia akcji 2019

Certyfikat otrzymali:

Krakowskie Biuro Festiwalowe;

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida;

Centrum Kultury Podgórza;

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie;

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Wyróżnienia zachęcające do dalszego rozwoju działalności przyznano:

MEDIKOL Magdalena Baczyńska - Gabinet Praktyki Słuchu;;

ART Cafe RIO;

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1;

Pomoc Seniora SP. Z O.O.;

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów". 

 Laureaci i wyróżnienia akcji 2018

Certyfikat otrzymali:

1. Krakowskie Forum Kultury 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2

2. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19

3. Młodzieżowy Dom Kultury „DOM HARCERZA” 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

4. Kino Agrafka 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 8

5. Park Wodny w Krakowie S.A. 31-146 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 126

6. Mrs. Sporty Kraków-Ruczaj 30-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 7/U3

7. Klub Mrs. Sporty – Kurdwanów 30-611 Kraków, ul. Porucznika Halszki 28/LU3

8. Klub Mrs. Sporty Kraków- Mistrzejowice 31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 82

Wyróżnienia otrzymali:

1. Diagnostyka Sp. z o.o. Punkt Pobrań 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska 17

2. Integracyjny Klub Kultury Olsza 31-436 Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

3. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków Targi w Krakowie Sp. Z o.o. 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9

4. „Koleje Małopolskie” Sp z o.o. 30-556 Kraków, ul. Wodna 2

5. Poradnia Kardiologiczna 30-053 Kraków, ul. Galla 24

6. CM UNIMED sp. z o. o. 30-131 Kraków, ul. Młodej Polski 7

7. Biblioteka Kraków Filia nr 56 31-949 Kraków, os. Zgody 7

8. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 39

9. Krakowskie Biuro Festiwalowe 30-311 Kraków, ul. Wygrana 2

 Laureaci i wyróżnienie akcji 2017


Laureaci i wyróżnieni akcji 2016

Certyfikat VI edycji akcji " "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróźnienia


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2015
Certyfikat V edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2014

Certyfikat IV edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali 


Laureaci i Wyróżnieni akcji 2013

Certyfikat III edycji akcji "Miejsce przyjazne seniorom" oraz wyróżnienia otrzymali 

Laureaci akcji 2012
Certyfikat II edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:

Lista miejsc, które otrzymały certyfikat "Miejsce przyjazne seniorom"

Wyróżnienia w II edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:
Lista miejsc, które otrzymały list gratulacyjny za realizowane działania na rzecz krakowskich seniorów

Laureaci Akcji 2011
Certyfikat I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:

Lista miejsc, które otrzymały certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”

Wyróżnienia w I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” otrzymali:
Lista miejsc, które otrzymały list gratulacyjny za realizowane działania na rzecz krakowskich seniorów

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się