Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Ikona osoby z niepełnosprawnościami wzroku


Informacje dla osób niewidomych

Budynek przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie: Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Przed progiem drzwi wejściowych zamontowana została rampa dla wózków. Między wejściem a holem znajdują się przeszklone drzwi. Na końcu holu po lewej stronie drzwi znajduje się przycisk przywoławczy.

Budynek przy ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu: Do budynku wchodzi się przez jedną parę drzwi. Po lewej stronie znajduje się przycisk przywoławczy. Pomieszczenia Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajdują się na I piętrze orazn parterze. 

System nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT

Budynek przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie oraz ul. Podhalańskiej 18 w Nowy Sączu wyposażony jest w znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0). Wskazane jest jednak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku wyposażone były w moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Dostępne są bezpłatne aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym IOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami App Store lub Google Play.

W budynku przy ul. Piastowskiej 32 znajdują się 4 znaczniki sytemu TOTUPOINT: dwa na parterze, w tym jeden przy wejściu i jeden przy toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, jeden na pierwszym piętrze oraz jeden na drugim piętrze. Możliwe jest wcześniejsze zapoznanie się z treściami komunikatów opisujących rozkład pomieszczeń w budynku w Krakowie.  

W budynku przy ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu znajdują się 2 znaczniki systemu TOTUPOINT: jeden przy wejściu, jeden na piętrze. Możliwe jest wcześniejsze zapoznanie się z treściami komunikatów opisujących rozkład pomieszczeń w budynku w Nowym Sączu.  


Informacja dla osób niedowidzących

W budynkach znajdują się opisy na drzwiach w druku powiększonym oraz oznaczenia kontrastowe schodów.

Osoby niedosłyszące mogą również skorzystać z systemu nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT opisanego w części dla osób niewidomych.


Ikona osoby z niepełnosprawnościami ruchu

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

Budynek przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie: Parter budynku wolny jest od architektonicznych barier poziomych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. 

Budynek przy ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu: Pomieszczenia Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy. Prosimy o skorzystanie z przycisku przywoławczego znajdującego się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie.


ikona osób z niepełnosprawnościami słuchu

Informacje dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących

Budynek przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie: Na parterze budynku znajduje się stanowisko zaopatrzone w pętle indukcyjną.

Budynek przy ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu: Na piętrze budynku znajduje się stanowisko zaopatrzone w pętle indukcyjną.

Istnieje możliwości skorzystania z darmowego tłumacza języka migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie” i „Połącz z Małopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Nowym Sączu” mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną  przeglądarką: Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge.

Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS

Rozpoczynając rozmowę, oświadczasz, że

Połączenie z wideotłumaczem języka migowego - ROPS

Połączenie z wideotłumaczem języka migowego - MOA

 

Usługę dostępu do wwideotłumacza języka migowego świadczy firma MIGAM S.A. logo MIGAM - 2 kształty układające się w skrzydła motyla

  


Wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Kto może złożyć wniosek?

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do ROPS w Krakowie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Co powinien zawierać wniosek?

Składając wniosek o zapewnienie dostępności zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku lub można posłużyć się przygotowanym wzorem lub posłużyć się własnym wzorem, który powinien zawierać:

  1. wykazanie interesu faktycznego
  2. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  3. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  4. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  5. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wystąpienie można składać:

Osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Drogą elektroniczną za pośrednictwem E-puap: /ropskrakow/skrytka

W jakim terminie zostanie rozpatrzony wniosek?

Do 14 dni. Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Do 2 miesięcy. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe w terminie 14 dni, ROPS w Krakowie niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Dostęp alternatywny. Jeśli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, ROPS w Krakowie niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Kto może złożyć wystąpienie?

Każdy ma prawo wystąpić do ROPS w Krakowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co powinno zawierać wystąpienie?

Składając wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku lub posłużyć się własnym wzorem, który powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

W jaki sposób złożyć wystąpienie?

Wystąpienia można składać:

Osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Drogą elektroniczną za pośrednictwem E-puap: /ropskrakow/skrytka

W jakim terminie zostanie rozpatrzone wystąpienie?

Do 7 dni. Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Do 2 miesięcy. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe w terminie 7 dni, ROPS w Krakowie niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Dostęp alternatywny. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej, zgodnie z wystąpieniem, nie jest możliwe, ROPS w Krakowie niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

UWAGA! ROPS w Krakowie nie zapewni dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Zadania ROPS w Krakowie w polskim języku migowym

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się