Ośrodek Adopcyjny Informacja

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych od dnia 01.01.2012 r.

W związku z powierzeniem nowego zadania Samorząd Województwa Małopolskiego utworzył Małopolski Ośrodek Adopcyjny w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1509/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego funkcjonującego w ramach struktury i zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, od dnia 1 stycznia 2013 r. Samorząd Województwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na organizowaniu i prowadzeniu publicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa malopolskiego realizuje w ramach:

Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu
ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 262 28 53; tel. 18 262 31 96
e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl
 

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 r. Nr 1470/12 dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na organizacje i prowadzenie ośrodków adopcyjnych od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielona została następującym podmiotom, które realizować będą procedury adopcyjne na terenie Małopolski:

 1. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia"
  os. Zielone 1, 31 – 968 Kraków
  tel./fax. 12 642 12 16
  e-mail: osrodek@profamilia.pl
  http://profamilia.pl/osrodek/
  Oferta dodatkowych działań OA Pro Familia 2014
   
 2. Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”
  ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
  tel. 12 631 03 00, fax. 12 631 03 02
  e-mail: rajska10@dpd.pl
  www.adopcja.dpd.pl
  Oferta dodatkowych działań OA DPD 2014 
   
 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
  ul. Lenartowicza 14 , 31 – 020 Kraków
  tel./fax. 12 632 11 71,
  e-mail: adopcja@oatpd.pl
  www.oatpd.pl
  Oferta dodatkowych działań OA TPD Kraków 2014
   
 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
  ul. Rynek 9, 33 -100 Tarnów
  tel. 12 632 11 71,
  e-mail: adopcja.tarnow@oatpd.pl
  www.adopcjatarnow.pl
  Oferta dodatkowych działań OA TPD Tarnów 2014

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się