Wojewódzki Bank Danych

Wojewódzki Bank Danych (WBD)

Małopolski Ośrodek Adopcyjny zgodnie z Zarządzeniem nr 130/2011 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011r. został wyznaczony do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach z terenu województwa małopolskiego oczekujących na przysposobienie.

Do zadań Wojewódzkiego Banku Danych działającego na terenie województwa małopolskiego zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. po. 998 ze zm.) należą:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci (dokumentacji kwalifikacyjnej)  z terenu województwa małopolskiego oraz przekazanie tej dokumentacji pozostałym Ośrodkom Adopcyjnym działającym na terenie własnego województwa i Wojewódzkim Bankom Danych w pozostałych województwach (art. 164 ust. 7 ustawy).
  2. Przekazywanie zgłoszeń dzieci (dokumentacji kwalifikacyjnej), dla których nie udało się znaleźć rodziców adopcyjnych na terenie kraju w ustawowym terminie do Centralnego Banku Danych w celu kwalifikacji dziecka do adopcji związanej z przeniesieniem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (art. 164 ust. 10 ustawy).
  3. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci (dokumentacji kwalifikacyjnej) przesłanych z Wojewódzkich Banków Danych w Polsce oraz przekazywanie ich do Ośrodków Adopcyjnych działających na terenie województwa małopolskiego celem poszukiwania rodziny przysposabiającej (art. 164 ust. 9 ustawy).
  4. W przypadku zmiany sytuacji dziecka każdorazowo dokonywana jest aktualizacja. Aktualizowane są dane o stanie zdrowia, dane dotyczące zmiany sytuacji prawnej i inne informacje związane z dzieckiem mające wpływ na prowadzenie procedury poszukiwania kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dziecka.
  5. Dokonywane są także wstrzymania zgłoszenia oraz wycofania zgłoszeń.

W ramach WBD gromadzone i aktualizowane są informacje dotyczące dzieci, które  oczekują na przysposobienie, należą do nich m.in.:

1. Karta dziecka wraz z metryką prowadzenia sprawy dziecka.

2. Dokument potwierdzający zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia krajowego.

3. Opinie i informacje, o których mowa w art. 139a w/w ustawy.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się