Podnoszenie kwalifikacji Szkolenie i doskonalenie zawodowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje zadania samorządu województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikające w szczególności z:

•    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j Dz. U.

z 2015 r. poz. 1390) – art. 6 ust. 6 pkt 4);

•    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) – art. 21 pkt 2);

•    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) – art. 183 pkt 3a).

Kluczowe działania:

    szkolenia jedno - i wielomodułowe;

    seminaria;

    konferencje;

    superwizja dla kadr systemu wspierania rodziny, pracowników domów pomocy społecznej, kadr systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

    wizyty studyjne w jednostkach pomocy społecznej;

    specjalistyczne doradztwo;

    działalność Regionalnej Platformy Współpracy skupiającej instytucje pomocy i integracji społecznej z Województwa Małopolskiego w ramach grup tematycznych. Celem działania RPW jest inspirowanie do wykorzystania nowych metod pracy, rozwiązywanie aktualnych problemów oraz poprawę współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej.

    cykliczna organizacja Konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku”;

    realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych;

    wydawanie publikacji.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie obowiązuje „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz możliwości udziału w poszczególnych formach wsparcia są na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się