Dziecko i rodzina Konkurs "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie"Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2020

Konkurs jest organizowany wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem nagrody jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym, a także osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan.

Więcej

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2019

Konkurs jest organizowany wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018

Konkurs realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Edycje 2015-2016

Samorząd Województwa Małopolskiego, podejmując działania w zakresie tworzenia w Małopolsce otoczenia przyjaznego rodzinie oraz doceniając wysiłki małopolskich pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich, zorganizował konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie”.

Więcej