Dziecko i rodzina Instytucjonalna piecza zastępcza

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie stawia sobie za zadanie budowanie skutecznego systemu wsparcia dzieci i młodzieży.

W tym celu wspieramy merytorycznie kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych Województwa Małopolskiego w zakresie m.in. doskonalenia procesu wychowania poprzez stosowanie nowych metod i technik pracy z wychowankiem.

Działania realizowane na rzecz placówek opiekuńcz-wychowawczych, ich wychowanków i kadry, mają służyć budowie funkcjonalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, przede wszystkim takiego, który będzie przeciwdziałał konieczności umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a jeśli już tak się stanie, będzie generował oddziaływania na rzecz pracy z rodziną biologiczną i powrotem dziecka do domu rodzinnego.

Ponadto w naszych działaniach chcemy wspierać proces prawidłowego usamodzielniania wychowanków, aktywizowania ich i rozwijania ich pasji i zainteresowań aby byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania poza systemem pomocy społecznej

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się