PROGRAMY I MODELE Program Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”

Z chęci zapewnienia najlepszych warunków dla rozwoju rodzin i osób oraz ochrony praw przynależnych mieszkańcom województwa małopolskiego, ze zrozumienia wartości więzi rodzinnych, jak również możliwości samodzielnego kształtowania własnego życia, z imperatywu wspierania osób doświadczających przemocy lub zmagających się z dodatkowymi trudnościami życiowymi, opracowany został Program Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”.

Program Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030” stanowi kontynuację długofalowej polityki województwa ukierunkowanej na dobrostan rodzin i osób, a w szczególności na tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn borykają się z dodatkowymi trudnościami i przeciwnościami losu czy podejmują wyzwania w obszarach ważnych społecznie.
Podstawami merytorycznymi Programu są: art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) wskazujący, że rolą samorządu województwa jest: „opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa” oraz art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) wskazujący, że rolą samorządu województwa jest opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej.

Struktura Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030” wynika z wizji regionu określonej w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Dla zachowania spójności pomiędzy tymi dokumentami jako cel główny niniejszego Programu przyjęto cel szczegółowy zapisany Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” w obszarze pierwszym „Małopolanie”:

ROZWÓJ SPOŁECZNIE WRAŻLIWY SPRZYJAJĄCY RODZINIE

Jednocześnie wyznaczono pięć priorytetów precyzujących zakres odziaływania Programu:
I.    Wspomaganie funkcjonowania małopolskich rodzin
II.    Przeciwdziałanie przemocy domowej w Małopolsce
III.    Rozwój usług społecznych w regionie
IV.    Rozwój pieczy zastępczej w regionie
V.    Badania, innowacje, wsparcie kadr

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się