1 lipca 2024

Trwa nabór do Nagród Województwa Małopolskiego: KRYSZTAŁY SOLI 2024 oraz AMICUS HOMINUM

Nagroda AMICUS HOMINUM ustanowiona została w 2006 roku w celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce ustanowiona została w 2005 roku. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Nagrody „Kryształy Soli”

Kategorie Nagrody:

 • Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej za całokształt wieloletniej (min. 10 lat) działalności, cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacji, która tworzy pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosuje modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych. Organizacji, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.
 • Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej, która animuje życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacji, która trafnie definiuje oraz zaspokaja potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp. Organizacji, która tworzy przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.
 • Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla projektu, który wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodził lub rozwiązał dany problem społeczny oraz może zostać zaimplementowany do wdrożenia w innych organizacjach czy instytucjach. Projektu, który zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Uwaga! W kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa mogą uczestniczyć organizacje, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.: 

 • Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu,30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 z dopiskiem na kopercie: Nagroda Kryształy Soli Uwaga! Decyduje data stempla pocztowego!
 • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Racławicka 56, parter - nowy budynek lub ul. Basztowa 22 w Krakowie).
 • Osobiście w Agendach Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00: Miechów, ul. Sobieskiego 4; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52; Oświęcim, ul. Górnickiego 1; Tarnów, al. Solidarności 5-9; Zakopane, ul. Kościeliska 7; Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23.
 • Elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl
Niebędne dokumenty konkursowe

Nagrody Amicus Hominum:

Kategorie Nagrody Amicus Hominum:

 • AMICUS HOMINUM – SPOŁECZNIK,FILANTROP - za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym. Za wszechstronną walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych, oraz podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską i prowadzących do zachowana dziedzictwa kulturowego.
 • AMICUS HOMINUM – AMBASADOR ZDROWIA - za nieszablonowe podejście do profilaktyki zdrowia,  podejmowanie różnorodnych inicjatyw promujących zachowania prozdrowotne, także aktywny i zdrowy styl życia. Za działania podejmowane na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej oraz podnoszenie jakości usług medycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • AMICUS HOMINUM – ANIMATOR SPOŁECZNY - za dostrzeganie w lokalnych społecznościach potencjału służącego rozwojowi Regionu Małopolskiego, rozwijanie postaw odpowiedzialności za wspólnotę oraz włączanie różnych osób, grup i instytucji do działania dla dobra wspólnego. Za umiejętne łączenie różnych dziedzin i środowisk w celu budowania lokalnego kapitału społecznego i promowania postaw altruistycznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.:

 • Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu,30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 z dopiskiem na kopercie: Nagroda Kryształy Soli Uwaga! Decyduje data stempla pocztowego!
 • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Racławicka 56, parter - nowy budynek lub ul. Basztowa 22 w Krakowie).
 • Osobiście w Agendach Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00: Miechów, ul. Sobieskiego 4; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52; Oświęcim, ul. Górnickiego 1; Tarnów, al. Solidarności 5-9; Zakopane, ul. Kościeliska 7; Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23.
 • Elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl

Niezbędne dokumenty konkursowe

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się końcem 2024 roku.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 522, 12 61 60 121
e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl

 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się