22 marca 2024

IV posiedzenie MKRES | 22.03.2024 r.

22 marca w Konarach, w trakcie posiedzenia Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, odbyło się uroczyste przekazanie promes Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na dofinansowanie projektów, które uzyskały akceptację w ramach naboru wniosków z Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. 
Promesy wręczyli Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Komitetu oraz Pan dr Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Omawiane tematy, podjęte działania: 

  • Dyskutowano o rozwoju usług społecznych z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie działalności Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, której Przedstawiciele zaprezentowali swoją działalność.
  • Omówiono wyniki badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dotyczące potencjału podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych. 
  • Podsumowano działalność grup tematycznych ds. opracowania Rocznego Planu Działania oraz statusu przedsiębiorstwa społecznego, a także zostały poddane pod dyskusję plany powołania nowych grup: ds. badań oraz ds. usług społecznych.
  • Omówiono kwestie problemowe związane z rozliczaniem instrumentów pomocowych w ramach FGŚP oraz zwiększeniem dostępności środków na refundację składek dla przedsiębiorstw społecznych z FP. Komitet postanowił o podjęciu stanowisk w powyższych tematach.

IV posiedzenie MKRES | 22.03.2024 r.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się