24 lutego 2023

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji podsumował swoją działalność

W gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się ostatnie spotkanie plenarne komitetu, powołanego trzy lata temu, by wypełniać funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracować z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się ostatnie spotkanie plenarne komitetu, powołanego trzy lata temu, by wypełniać funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracować z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radna województwa Marta Mordarska.

Dla Samorządu Województwa Małopolskiego ekonomia społeczna jest ważną inwestycją, której stopa zwrotu mierzona jest nie tylko w postaci twardych wyników finansowych, ale przede wszystkim jako zysk społeczny, jakim jest aktywizacja osób zmagających się z różnymi trudnościami. Ekonomia społeczna to dla nas więc ekonomia dobra

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Spotkanie było przestrzenią do podsumowań oraz analizy działalności komitetu przez wszystkich zaangażowanych w prace tego gremium, wręczono także podziękowania członkom. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za przewodniczenie temu gremium Pani Marcie Mordarskiej, jak również całemu prezydium komitetu. Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i życzę by Państwa praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przynosiła nieustannie wiele satysfakcji i radości

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej tworzy grono 34 osób reprezentujących różne sektory i instytucje, w tym przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, nauki, biznesu, mediów, jak również administracji. Tak różnorodna reprezentacja umożliwiała nie tylko wymianę doświadczeń i informacji, ale zapewniała też wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się wyzwania, czy potrzeby rozwojowe sektora.

Jedynym z kluczowych zadań komitetu było opracowywanie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Na okres II kadencji komitetu przypadło bardzo istotne działanie w tej sferze – opracowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który stanowi najważniejszy dokument województwa wyznaczający główne cele i działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej do 2030 roku, przy tym uwzględniający regionalną specyfikę i uwarunkowania.

Szeroka reprezentacja przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie i konsultacje na każdym z etapów tworzenia programu dają prawo by stwierdzić, że zaplanowane w dokumencie działania są odpowiedzią na realne potrzeby i uwarunkowania sektora ekonomii społecznej

– mówi radna województwa Marta Mordarska - przewodnicząca MKRES.

Czas II kadencji MKRES to też intensywne prace, jakie toczyły się na forum ogólnopolskim w sferze legislacji. Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej aktywnie włączał się w te działania. W ramach grupy prawnej dokonano analizy i opracowano stanowiska zwierające uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

Komitet działał również na rzecz upowszechniania dobrych praktyk ekonomii społecznej. Na szczególne podkreślenie w tym zakresie zasługuje Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach którego począwszy od 2020 roku prezydium komitetu włączało dodatkowe inicjatywy, mające na celu uhonorowanie istotnych w danym roku przedsięwzięć i dobrych praktyk małopolskiej ekonomii społecznej.

Uhonorowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej w ramach takich inicjatyw jak „Razem przeciw COVID” czy „Ekonomia SOLIDARNA-z Ukrainą” było nie tylko wyrażeniem wdzięczności za ich aktywną postawę, ale miało też na celu pokazanie jak dużym rezerwuarem zaangażowania i wsparcia dysponuje małopolska ekonomia społeczna

– podsumowuje radna województwa Marta Mordarska.

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, zakończył swoją działalność ze względu na ujęty w ustawie o ekonomii społecznej obowiązek powołania nowego gremium. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór członków na kolejną kadencję.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się