18 marca 2024

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR

11-12.03.2024 r. odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego.

Podczas dwudniowego spotkania Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pan Jacek Kowalczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dyskutowali na tematy kluczowych spraw związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej, systemu przeciwdziałania przemocy domowej oraz podnoszenia jakości wsparcia realizowanego na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.

Pierwszy dzień posiedzenia poświęcony był przede wszystkim analizie kondycji systemu małopolskiej pieczy zastępczej w kontekście wyników badania ankietowego „Piecza zastępcza w Małopolsce stan, potrzeby, wyzwania”. W toku dyskusji zdefiniowano wyzwania stojące przed powiatami w obszarze zabezpieczenia potrzeb dzieci pozbawionych opieki.

Uczestnicy Konwentu podjęli również rozmowy w zakresie podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej, ustalono zasady prowadzenia Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców tych domów.

Omówiono obowiązki stojące przed instytucjami publicznymi w zakresie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, mających przede wszystkim na uwadze wypracowanie skutecznych narzędzi ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W drugim dniu Konwentu poruszone zostały tematy związane z realizacją zadań z obszaru przeciwdziałania  przemocy domowej. Wyzwania i proponowane rozwiązania w zakresie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc domową stanowiły obszar dyskusyjny.

Podczas dwudniowego Konwentu zajęto się również sprawami organizacyjnymi związanymi z wprowadzeniem zmian do Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Konwentu. Wybrano również nowego Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR WM, którym został Pan Janusz Patyna – Kierownik PCPR w Miechowie oraz Zastępcę Przewodniczącego, którą została Pani Renata Zielińska – Dyrektor PCPR w Zakopanem.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się