23 kwietnia 2024

Rekrutacja na szkolenie obowiązkowe dla nowo powołanych członków zespołu interdyscyplinarnego

Zapraszamy Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej do zgłaszania nowo powołanych członków zespołów interdyscyplinarnych do udziału w obowiązkowym szkoleniu o którym mowa w art. 9a ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Szkolenie odbywać się będzie w formie zdalnej, w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych realizowanych podczas trzech spotkań.

Szkolenie jest bezpłatne, realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Obejmować będzie tematykę wskazaną w „Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych”.

Szkolenie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, udział w nim jest bezpłatny.

Szkolenia odbywać się będą w okresie od maja do października br. , terminy szkoleń dla danego zespołu interdyscyplinarnego wskazane będą po zakończeniu procesu rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego przesyła wyłącznie na adres e-mail mbras@rops.krakow.pl najpóźniej do dnia 06.05.2024 roku do godz. 12:00.

Informacje organizacyjne dotyczące udziału w szkoleniu nowo powołanych członków zespołu interdyscyplinarnego po zakończeniu procesu rekrutacji otrzyma Przewodniczący Zespołu, w terminie do 17.05.2024 r.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się