28 sierpnia 2023

Studia podyplomowe Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe Mediacje i sprawiedliwość naprawcza. Studia umożliwią słuchaczom udział w wykładach, warsztatach i konserwatoriach, które pozwolą na kształtowanie ich umiejętności praktycznych oraz nabycie kompetencji mediacyjnych i rozszerzenie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów.

Celem studiów jest też praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora.

Studia trwają dwa semestry (w okresie październik 2023 r. – czerwiec 2024 r.) i prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów weekendowych. Studia kończą się uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc. O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji , tj. do dnia 08.09.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej : www.swws.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się