23 kwietnia 2024

XVI Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „MOJA RODZINA – kocha, wspiera, buduje”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XVI Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tegoroczna edycja zatytułowana jest „MOJA RODZINA – kocha wspiera, buduje”

Celem tegorocznej edycji konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego, zachęcenie do podejmowania roli opiekuna zastępczego poprzez wyrażenie w sposób twórczy powodów, dla których warto zostać rodziną zastępczą, przedstawienie roli jaką rodzice zastępczy pełnią w życiu ich podopiecznych, a także czym jest dla nich rodzicielstwo zastępcze i jaki wpływ ma na życie każdego członka rodziny.

Do udziału w Konkursie zapraszamy: małopolskie rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, a także zawodowe rodziny zastępcze.

Praca konkursowa w formie plastycznej, rękodzieła artystycznego, grafiki komputerowej, fotograficznej lub literackiej może w szczególności:

  • zachęcać do podejmowania roli opiekuna zastępczego;
  • podkreślać znaczenie jakie rodzina zastępcza/ rodzinny dom dziecka mają na życie dzieci w pieczy, dzieci własnych, ale również na życie opiekunów zastępczych; 
  • ilustrować powody, dla których warto zostać rodzicem zastępczym;
  • promować pełnienie roli opiekuna zastępczego;
  • stanowić „świadectwo” opiekuna zastępczego/wychowanka rodziny zastępczej.

 

WAŻNE !

W związku z przypadającym w roku bieżącym Jubileuszem 25-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, obok głównej kategorii, utworzona została kategoria jubileuszowa „ROPS oczami Rodziny". Ocenie w tej kategorii konkursu podlegać będą prace przedstawiające postrzeganie przez dzieci oraz rodziców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej realizującego zadania m.in. na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Prace mogą zostać przedstawione w dowolnej formie np. gadżet, projekt graficzny „maskotki”, „logo”, film, rysunek lub inny związany z ww. jubileuszem.

Wystawa przygotowanych prac będzie miała miejsce podczas wydarzenia planowanego w czerwcu br. pn. „Małopolski Kongres Polityki Społecznej”, w ramach którego odbędzie się Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym uroczysta Gala Konkursu. 

Organizator konkursu przewiduje  następujące  kategorie prac konkursowych:

•          indywidualna – przeznaczona dla dzieci i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz rodziców zastępczych i/lub prowadzących rodzinne domy dziecka;

•          rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych i/lub prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci i pełnoletnich wychowanków tych rodzin.

•          jubileuszowa – „ROPS oczami rodziny” przeznaczona dla rodziców zastępczych i/lub prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci i pełnoletnich wychowanków tych rodzin.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie co najmniej 1 pracy w kategorii indywidualnej lub rodzinnej

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

a)         kategoria prace indywidualne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 1 000,00 zł

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 800,00 zł

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

b)         kategoria prace rodzinne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 1 500,00 zł

II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 1 200,00 zł

III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości – 1 000,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

c)         kategoria jubileuszowa – „ROPS oczami rodziny”

Nagrody rzeczowe, dyplomy

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 17 maja  2024 roku.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe, a dla wszystkich Uczestników konkursu przewidziane są upominki!!! 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej wstępnie zaplanowanego na  18 czerwca 2024r. 

O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie: pod numerem: 12 422-06-36 w. 21. lub kierując zapytania na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się