Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach IV edycji BO WM


Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty, 2 oferty zostały poddane ocenie merytorycznej.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 2 zadania na łączną kwotę 275 674 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery zł).

>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1253/20 z dnia 7 września 2020 r.
>>> Załącznik 1 do uchwały - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Załącznik 2 do uchwały - wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się