3 marca 2023

Nabór na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028

W 2023 r. zakończyła się II kadencja Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Trwa nabór kandydatów na Członków Rady kolejnej kadencji.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486) Członkami RKE, mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Członków RKE powołuje CKE na okres 5-letniej kadencji spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

Do zadań RKE zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) należy:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji

zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;

  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej uzyskać można poprzez kontakt telefoniczny z Działem Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczej w Krakowie pod numerem telefonu 12 422 06 36 w. 21.

Wypełniony przez kandydata na członka RKE formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą zgody należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2023 r.

Uwaga!

Kandydaci wypełnają tylko te punkty w zakresie dotyczącym posiadanych przez nich kwalifikacji i / lub doświadczenia. Zgłoszenia, do których nie zostaną dołączone podpisane klauzule zgody pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania:
Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się