20 marca 2023

Zapraszamy na szkolenie pn. "Diagnozowanie potencjału jednostki w zakresie uruchamiania i wdrażania procesów deinstytucjonalizacji"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na Szkolenie warsztatowe pn. "Diagnozowanie potencjału jednostki w zakresie uruchamiania i wdrażania procesów deinstytucjonalizacji" realizowane w dniu 27.03.2023 r.

Szkolenie odbędzie się  w dniu 27 marca 2023 r. w godzinach 9.30-15.00  w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym Programem szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 23.03.2023 r.  na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, w tym kadrze zarządzającej i pracownickom instytucji różnych polityk sektorowych, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także przedstawicielom jednostek działających w obszarach innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
 
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się