Małopolska myśli o rodzinach! Trwa Małopolski kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej!

17 maja 2022

Małopolska myśli o rodzinach! Trwa Małopolski kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej!

Wobec ogromnej wartości rodziny w życiu każdego człowieka Samorząd Województwa Małopolskiego, w maju – miesiącu poświęconym rodzicielstwu zastępczemu, kieruje powszechną uwagę na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które wypełniają niezwykle ważną rolę, otwierając serce i oferując wsparcie dzieciom wychowującym się poza rodziną naturalną.

Więcej

Salon Innowacji Społecznych - spotkaj twórców rozwiązań realizowanych w Inkubatorze Dostępności

13 maja 2022

Salon Innowacji Społecznych - spotkaj twórców rozwiązań realizowanych w Inkubatorze Dostępności

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę spotkań p.n."Salon Innowacji" prezentujących Innowacje Społeczne i ich twórców, z którymi mamy przyjemność współpracować w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Więcej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku

12 maja 2022

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku

W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku (RPRES).

Więcej

Znamy kolejne innowacje rekomendowane do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego

10 maja 2022

Znamy kolejne innowacje rekomendowane do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego

Wyniki kolejnego posiedzenia Rady Innowacji Społecznych - czyli lista rankingowa, rezerwowa oraz lista projektów oddalonych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego.

Więcej

"Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową" w Urban Lab Rzeszów

10 maja 2022

"Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową" w Urban Lab Rzeszów

Inkubator Dostępności gościł na wydarzeniu "Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością"!

Więcej

Trwa rekrutacja na szkolenia oraz doradztwo w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych

28 kwietnia 2022

Trwa rekrutacja na szkolenia oraz doradztwo w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował ofertę szkoleniową i doradczą, mającą na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uruchamianiem centrów usług społecznych oraz rozwojem usług społecznych na swoim terenie.

Więcej

Aktualności
Małopolska myśli o rodzinach! Trwa Małopolski kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej!

17 maja 2022

Małopolska myśli o rodzinach! Trwa Małopolski kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej!

Wobec ogromnej wartości rodziny w życiu każdego człowieka Samorząd Województwa Małopolskiego, w maju – miesiącu poświęconym rodzicielstwu zastępczemu, kieruje powszechną uwagę na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które wypełniają niezwykle ważną rolę, otwierając serce i oferując wsparcie dzieciom wychowującym się poza rodziną naturalną.

Więcej

Salon Innowacji Społecznych - spotkaj twórców rozwiązań realizowanych w Inkubatorze Dostępności

13 maja 2022

Salon Innowacji Społecznych - spotkaj twórców rozwiązań realizowanych w Inkubatorze Dostępności

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę spotkań p.n."Salon Innowacji" prezentujących Innowacje Społeczne i ich twórców, z którymi mamy przyjemność współpracować w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Więcej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku

12 maja 2022

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku

W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku (RPRES).

Więcej

wESpół wspieramy ekonomię społeczną-wyniki!

11 maja 2022

wESpół wspieramy ekonomię społeczną-wyniki!

Zakończyła się ocena złożonych wniosków w ramach III edycji programu „wESpół wspieramy podmioty ekonomii społecznej”. Dofinansowanie do realizacji swoich projektów otrzyma 5 małopolskich instytucji.

Więcej

Znamy kolejne innowacje rekomendowane do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego

10 maja 2022

Znamy kolejne innowacje rekomendowane do otrzymania grantu na test nowatorskich rozwiązań w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego

Wyniki kolejnego posiedzenia Rady Innowacji Społecznych - czyli lista rankingowa, rezerwowa oraz lista projektów oddalonych w ramach Inkubatora Włączenia Społecznego.

Więcej

"Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową" w Urban Lab Rzeszów

10 maja 2022

"Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową" w Urban Lab Rzeszów

Inkubator Dostępności gościł na wydarzeniu "Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnością"!

Więcej