Badania i analizy Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

piktogram oznaczający stronę www PRZEJDŹ DO OBSERWATORA


Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) stawia sobie za cel gromadzenie informacji statystycznych cennych z punktu widzenia wdrażanych polityk publicznych - ma ułatwić monitoring sytuacji społecznej w województwie i pozwolić na jej szybką i sprawną diagnozę. Obserwator jest zarazem zbiorem gotowych zestawień statystycznych, jak i narzędziem, przy pomocy którego użytkownik samodzielnie może dotrzeć do interesujących go danych surowych. W celu podniesienia czytelności zgromadzonych informacji, zdecydowano się na różnorodną ich prezentację. Wybraną statystkę można przeanalizować na poziomie mapy, tabeli i wykresu. Serwis umożliwia także analizę danych na przestrzeni lat.

 

W Obserwatorze znaleźć można dane z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, demografii, zdrowia, rynku pracy, edukacji, kultury i wielu innych dziedzin społecznej aktywności człowieka. Wskaźniki w większości dostępne są na poziomie kraju, województwa, powiatów i gmin Małopolski. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy dane nie są gromadzone na poziomie gmin), statystyki publikuje się wyłącznie na szczeblach wyższych.

Serwis wizualizujący wskaźniki społeczne dedykowany jest głównie regionalnym kadrom systemu integracji społecznej. Niemniej, informacje zamieszczone w IOSS - internetowej, ogólnodostępnej bazie - mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją z obszaru polityki społecznej i zestawieniami statystycznymi na ten temat. 

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych w latach 2008-2015 był wspólnie zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Dział Badań i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

logotypy

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się