ZAKOŃCZONE PROJEKTY Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - projekt zakończony 30.09.2023

logo Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej, flaga Unii Europejskiej

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

flaga Polski, godło Polski 
Realizacja zadania była dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Projekt jest realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020).

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych. Ww standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 14 608 732,16 zł, w tym 12 312 239,46 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 296 492,70 zł  z budżetu państwa.

Efekty realizacji projektu – podsumowanie:

Opracowany i przetestowany model usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Wdrożony model usług mieszkalnictwa wspomaganego na terenie 5 gmin województwa małopolskiego – Gminy Wieprz, Gminy Zakliczyn, Gminy Klucze, Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Miasta Tarnowa

221 uczestników pilotażu, w tym 180 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 41 rodziców/opiekunów

Ponad 45 tysięcy świadczonych godzin usług mieszkalnictwa wspomaganego

6 uruchomionych mieszkań wspomaganych (trzy w Gminie Miejskiej Kraków, jedno w Gminie Wieprz, jedno w Gminie Klucze, jedno w Gminie Zakliczyn) z łączną liczbą 23 miejsc pobytu

Wsparcie dla kadry świadczącej usługi mieszkalnictwa wspomaganego:

  • 10 wizyt studyjnych
  • 173 superwizje (780h)
  • 22 szkolenia (248h)

Działania upowszechniające standard wśród jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych:

  • 6 edycji warsztatów edukacyjno-szkoleniowych (432h)
  • 5 wizyt studyjnych
  • webinarium „W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania - różne formy mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób o różnych potrzebach”
  • seminarium „Drogi do niezależności osób o różnych możliwościach, ale takich samych potrzebach”
  • konferencja „Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności”

Publikacja ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się