ZAKOŃCZONE PROJEKTY Inkubator Dostępności - projekt zakończony 31.12.2022

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej, flaga Unii Europejskiej

Projekt "Inkubator Dostępności" wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

flaga Polski, godło Polski 
Realizacja zadania była dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Celem projektu "Inkubator Dostępności" było niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu były wspierane poprzez udzielanie grantu (o wartości maksymalnej 100.000zł) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. Grantobiorcą mogły zostać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak równiez partnerstwa złożone z wyżej wymienionych członków. 

Projekt był realizowany od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wyniosła 3 969 488,00 zł.

Projekt był realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. 

"Inkubator Dostępności" w liczbach:

  • 45 przetestowanych rozwiązań,
  • prawie 2.000.000zł przekazanych na test rozwiązań,
  • 9 innowacji wyłonionych do upowszechniania,
  • 90 spotkań monitoringowych,
  • 166 spotkań ewaluacyjnych,
  • 3 maratony kreowania innowacji,
  • 403 testerów innowacji,
  • 270 osób, które wzięło udział w konsultacjach społecznych – Salonach innowacji,
  • 36 miesięcy trwania projektu. 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się