ZAKOŃCZONE PROJEKTY Inkubator Włączenia Społecznego - projekt zakończony 31.12.2023

Projekt był wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Logotyp Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Funduszu Społeczengo

Projekt "Inkubator Włączenia Społecznego" był wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

flaga Polski, godło Polski

Realizacja zadania była dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Celem projektu "Inkubator Włączenia Społecznego" było zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu umożliwiliśmy inkubację (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Projekt był realizowany od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wynosiła 6 176 022,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 5 823 371,14 zł  oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 352 650,86 zł).

Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Najważniejsze informacje o "Inkubatorze Włączenia Społecznego":

  • Inkubator miał zasięg ogólnopolski.
  • Naszym celem było wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 9 najlepszych zostało rekomendowanych do upowszechnienia w skali kraju. 
  • Innowacje społeczne były wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 49.000zł, maksymalna 100.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
  • Grant pokrywał 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie był wymagany wkład własny) i rozliczany w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).
  • Innowatorem mogła zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne. 
  • Odbiorcami i uzytkownikami nowych rozwiązań były osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy).
  • Nabór wniosków w konkursie miał charakter ciągły (do wyczerpania alokacji).

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się