ZAKOŃCZONE PROJEKTY System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 31.12.2022

Lider:

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:

  • Uniwersytet Warszawski,
  • ROPS Kraków,
  • ROPS Poznań

Cel projektu - stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstały propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze działania realizowane w ramach projektu:

  • organizacja spotkań Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  • zapewnienie spójności polityk publicznych na poziomie kraju i regionów poprzez organizację spotkań Grupy ds. koordynacji ES w regionach, spotkań sieciujących ROPS i OWES, spotkań Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
  • przygotowanie corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej/realizacji KPRES, - opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • przygotowanie rozwiązań prawnych: raportu o potrzebach zmian legislacyjnych, projektu zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną,
  • przygotowanie rozwiązań finansowych: innowacyjne formy finansowania sektora ekonomii społecznej (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń wzajemnych, social venture capital itp.); raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej;
  • przygotowanie rozwiązań edukacyjnych, w tym zestawu narzędzi służący upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, podręcznika dot. praktycznych aspektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się