ZAKOŃCZONE PROJEKTY Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt zakończony 30.11.2022 r.

UE_PL_2.9_2_projekt_02

Projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Celem Projektu było podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń, superwizji oraz coachingu.

Założono, że wsparciem objęte zostaną 2 202 osoby, w tym: 393 osoby z woj. małopolskiego, 916 osób z woj. śląskiego, 702 osoby z woj. dolnośląskiego i 191 osób z woj. opolskiego.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 r. do 30.11.2022 r.

Wartość Projektu: 4 402 612,72 zł (w tym 3 710 522,00 zł, tj. 84,28% – Europejski Fundusz Społeczny)

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM - PODSUMOWANIE: 

SZKOLENIA (stacjonarne/zdalne, jednodniowe/dwudniowe):

  • 28 tematów, 
  • 76 grup szkoleniowych 
  • 114 dni szkoleniowych
  • 784 godziny szkoleniowe
  • 1251 wypełnionych mi4ejsc na szkoleniach

SUPERWIZJE:

  • 10 grup 
  • 480 godzin (12 spotkań po 4 godziny, 1 spotkanie/m-c)
  • 108 osób objętych wsparciem superwizyjnym   

Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 691 osób.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się