Szkolenia z przeciwdziałania przemocy domowej z dotacji z budżetu państwa Rekrutacja do udziału w szkoleniach i superwizji dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych/grup diagnostyczno-pomocowych

Szkolenia specjalistyczne realizowane będą w oparciu Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20  kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 tj.) które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-do-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie)


Szkolenia specjalistyczne realizowane będą w oparciu  o „Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023.", które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji superwizji i szkoleń specjalistycznych zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się