BAZY DANYCH Zawartość baz danych

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) - serwis prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wizualizuje wskaźniki społeczne, prezentując dane w postaci map, tabel i wykresów. Ma on ułatwić monitoring sytuacji społecznej w województwie i pozwolić na jej szybką i sprawną diagnozę.

W latach 2008 - 2015 Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych był zarządzany wspólnie przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie działania te kontynuowane są przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.