Ewaluacja - platforma internetowa Ewaluacja krok po kroku

JAK SIĘ ZABRAĆ ZA EWALUACJĘ?

Tworzenie koncepcji ewaluacji

Więcej

CO MOŻNA EWALUOWAĆ?

Przedmiot i zakres ewaluacji

Więcej

PO CO EWALUOWAĆ?

Cele ewaluacji

Więcej

DLA KOGO EWALUUJEMY?

Odbiorcy ewaluacji

Więcej

CZEGO CHCEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ?

Kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze

Więcej

KTO, NA KIEDY I ZA ILE?

Harmonogram oraz budżet ewaluacji

Więcej

SKĄD I JAK POZYSKAMY INFORMACJE?

Źródła danych i metody ich gromadzenia

Więcej

JAK I O CO ZAPYTAMY RESPONDENTÓW

Opracowanie narzędzi badawczych

Więcej

JAK GROMADZIĆ INFORMACJE?

Wskazówki dotyczące realizacji badań

Więcej

CO WYNIKA Z BADANIA EWALUACYJNEGO?

Analiza danych oraz wnioskowanie

Więcej

CO I JAK NALEŻY ZMIENIĆ?

Formułowanie rekomendacji

Więcej

CO ZROBIMY Z TĄ WIEDZĄ?

Wykorzystanie wyników ewaluacji

Więcej

CZEGO UNIKAĆ?

Najczęstsze błędy w ewaluacji

Więcej