JAK PREZENTOWAĆ WYNIKI EWALUACJI?

Raport z ewaluacji wieńczy cały jej proces, dlatego powinny się w nim znaleźć informacje na temat koncepcji ewaluacji i wyników przeprowadzonego badania, a także sformułowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje.

schemat_16


Raport obejmuje zarówno diagnozę, czyli opis i wyjaśnienie istniejącego stanu rzeczy, jak i receptę, ponieważ zawiera zalecenia dotyczące tego co i jak należy zmienić, aby uzyskać poprawę. Opracowanie dobrego raportu jest sztuką, gdyż musi on być jednocześnie zwięzły i wyczerpujący. Powinien zachęcać do czytania, być przyjazny w odbiorze, dlatego jego język należy dostosować do adresatów. Struktura raportu powinna być przejrzysta i logiczna. Pełna wersja tego dokumentu powinna obejmować następujące elementy:

 • strona tytułowa - nazwa instytucji zamawiającej oraz realizującej ewaluację, data opracowania i autorzy raportu, nazwa przedmiotu ewaluacji,
 • spis treści umożliwiający automatyczne przejście do danego rozdziału,
 • wykaz użytych w raporcie skrótów (i ewentualnie definicji specjalistycznych pojęć),
 • wstęp/wprowadzenie - informacje na temat instytucji zlecającej ewaluację i jej przedmiotu (z czyjej inicjatywy i w jakim terminie została ona przeprowadzona),
 • rodzaj, przedmiot i zakres ewaluacji - jaki był jej charakter (ze względu na umiejscowienie podmiotu, który ją zrealizował oraz moment prowadzenia), zwięzły opis ewaluowanego przedsięwzięcia oraz elementów, które wzięto pod uwagę,
 • cele ewaluacji - wyjaśnienie czemu miała służyć dana ewaluacja,
 • pytania badawcze - określenie czego chcieliśmy się przy pomocy ewaluacji dowiedzieć, jakie informacje zdobyć,
 • kryteria ewaluacyjne - pod jakim kątem wartościowaliśmy przedmiot ewaluacji, ew. jakie wskaźniki świadczyły o stopniu/poziomie spełniania danego kryterium,
 • kwestie metodologiczne - źródła informacji i zastosowane metody badawcze, dobór prób, wskazanie ile osób uczestniczyło w badaniu, na jakie problemy natrafiono podczas jego realizacji, czy i w jaki sposób sobie z nimi poradzono,
 • opis wyników - relacja na temat uzyskanych wyników jakościowych i ilościowych oraz ich interpretacja według przyjętego sposobu prezentacji (zgodnie z kryteriami/pytaniami badawczymi, wykorzystanymi metodami lub typami respondentów). Wyniki uzyskane przy pomocy różnych metod należy skonfrontować. W poszczególnych rozdziałach raportu zamieszczamy podsumowania cząstkowe, odnoszące się do danych kwestii,
 • podsumowanie tj. wnioski i rekomendacje - zwięzła, lecz treściwa odpowiedź na pytania badawcze. Wnioski muszą się opierać na wynikach badania, a zalecenia ściśle się do nich odnosić,
 • załączniki - np. narzędzia badawcze, opisy mniej istotnych wyników, które nie zostały omówione w głównej części raportu.


W skróconej wersji raportu (np. prezentacji multimedialnej) powinny się znaleźć kluczowe informacje na temat koncepcji ewaluacji, najważniejsze wyniki oraz wnioski i rekomendacje.
Opracowanie dobrego raportu wymaga odpowiedniej ilości czasu, który należy uwzględnić na etapie planowania ewaluacji.

ramka_5

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się