Współpraca międzyinstytucjonalna

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń i spotkań są  kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp. z terenu województwa małopolskiego.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

TRWAJĄCE NABORY:

Wkrótce zostanie uruchomiony nabór na kolejne szkolenie warsztatowe.

Informacje o terminach pozostałych działań realizowanych w projekcie dostępne w zakładce Harmonogramy wsparcia oraz w zakładce Szkolenia i spotkania - CUS

DOTYCHCZAS REALIZOWANE:

1. Spotkanie pn. „Współpraca w sytuacji kryzysowej", realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 25 marca 2022 roku w godzinach 10.00-12.15. Program Spotkania. 

2. Szkolenie warsztatowe pn. „Komunikacja jako fundament współpracy”, realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 8 kwietnia 2022 roku w godzinach 9.00-12.30.   Program szkolenia.  

3. Szkolenie warsztatowe pn. „Diagnozowanie potrzeb i zasobów lokalnych jako fundament partnerstwa międzyinstytucjonalnego”, realizowane  w dniu 11 sierpnia 2022 roku w godz. 9.00-14.35 w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Program szkolenia.

4. Szkolenie pn. „Budowanie partnerstwa lokalnego i podtrzymywanie współpracy"realizowane w dniu 22 września 2022 r. w Wyższej Szkole Europejakiej w Krakowie. Program Szkolenia.  

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się