Współpraca międzyinstytucjonalna

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń i spotkań są  kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp. z terenu województwa małopolskiego.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE:

  • Szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany. Metody, narzędzia i techniki motywacyjne w pracy z osobą/rodziną​"realizowane w dniu 13 czerwca 2023 r. w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie. Program Szkolenia.
  • Szkolenie pn. „Kompetencje animacyjne i negocjacyjne w pracy ze społecznością lokalną​. Komunikacja i sprzężenia zwrotne"realizowane w dniu 24 maja 2023 r. w w Akademickim Centrum Hotelowym DS. Krakowiak przy ul. Armii Krajowej 9 w Krakowie. Program Szkolenia.
  • Szkolenie pn. „Budowanie partnerstwa lokalnego i podtrzymywanie współpracy"realizowane w dniu 22 września 2022 r. w Wyższej Szkole Europejakiej w Krakowie. Program Szkolenia.  
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Diagnozowanie potrzeb i zasobów lokalnych jako fundament partnerstwa międzyinstytucjonalnego”, realizowane  w dniu 11 sierpnia 2022 roku w godz. 9.00-14.35 w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Program szkolenia.
  • Szkolenie warsztatowe pn. „Komunikacja jako fundament współpracy”, realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 8 kwietnia 2022 roku w godzinach 9.00-12.30.    Program szkolenia.   
  • Spotkanie pn. „Współpraca w sytuacji kryzysowej", realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 25 marca 2022 roku w godzinach 10.00-12.15. Program Spotkania. 

oraz spotkania informacyjno-edukacyjne realizowane bezpośrednio w Gminach i Powiatach korzystających ze wsparcia doradczego. (informacje o spotkaniach na bieżąco zamieszczane w zakłade Harmonogramy wsparcia)

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się