Innowacje społeczne Liderzy Dostępności - 9 Innowacji społecznych Inkubatora Dostępności wybranych do upowszechniania

Z myślą o równym dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla wszystkich jej użytkowników Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizował projekt Inkubator DostępnościZadaniem projektu było niwelowanie barier i projektowanie bardziej otwartego, przyjaznego i bezpiecznego świata. 

Dziś, po zakończeniu jego realizacji mamy zaszczyt przedstawić 9 LIDERÓW DOSTEPNOŚCI, czyli Innowacje Społeczne, które w szczególny sposób odpowiadają na wyzwania związane z dostępnością.

Każda z prezentowanych Innowacji została opracowana i przetestowana przez kreatywne, wrażliwe i odważne osoby, które dostrzegają możliwość pozytywnego wpływania na otaczajacą je rzeczywistość.

Mamy też przyjemność zaprezentować publikację  INNOWACJE SPOŁECZNA DLA DOSTĘPNOŚCI. W publikacji dpowiadamy na pytanie co nami kierowało kiedy tworzyliśmy i realizowaliśmy Inkubator Dostępności, jakie wyciągnęliśmy z niego wnioski.

INNOWACJE SPOŁECZNA DLA DOSTĘPNOŚCI

Projekt Inkubator Dostępności realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Logo: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska.

PASZPORT PACJENTA Z CHOROBĄ RZADKĄ

Paszport pacjenta z chorobą rzadką  jest odpowiedzią na brak wiedzy o danej chorobie rzadkiej wśród lekarzy i fizjoterapeutów.

Więcej

ZAKUPY NA JEDNYM WÓZKU Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ – LEKABEL

Wózek zakupowy LEKABEL jest odpowiedzią na potrzeby opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w zakresie samodzielności robienia zakupów.

Więcej

WIBRAAP

Wibraap jest urządzeniem elektronicznym, które umożliwia poza-słuchowe odczuwanie muzyki osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Pozwala ono na opracowanie nowych praktyk w tworzeniu i percepcji muzyki, które umożliwiają włączenie w wydarzenia dźwiękowe osoby Głuche oraz osoby ze znacznym ubytkiem słuchu. Wibraap przetwarza dowolne dźwięki w wibracje odczuwalne przez ciało osoby, która ma założoną „kamizelkę” połączoną z aplikacją.

Więcej

WYKORZYSTANIE DRUKU 3D W TWORZENIU ZABAWEK DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

Puzzle 3D to zabawki edukacyjne wspomagające ćwiczenie percepcji dotykowej dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Układanki umożliwiają odbiorcom ćwiczenie percepcji dotykowej, wyobraźni przestrzennej, poszerzają zakres wiedzy o świecie, a także pomagają w nauce pisma Braille’a i trenowaniu umiejętności związanych z nauką czytania i pisania (zwłaszcza dzielenie wyrazu na litery).

 

Więcej

GRA O ZDROWIE

Terapeutyczna gra planszowa Gra o zdrowie dedykowana jest osobom z doświadczeniem problemów zdrowia psychicznego.  Gra wymaga od gracza zaangażowania, wcielania się w różne postaci z obszaru rynku pracy (np. pracownik, pracodawca, kandydat), pozwala odkryć jego potencjał i przygotować się do zmierzenia z realnymi aspektami rynku pracy przed podjęciem rzeczywistych działań.

Więcej

HOP HOP – MOBILNY PLAC ZABAW

Hop Hop to meblozabawka wspomagająca rozwój ruchowy i rehabilitację dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami motorycznymi. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w przestrzeni domowej, ale także aktywizuje najmłodszych do ćwiczeń i zabaw plenerowych.

Więcej

HIMALAJE AUTYZMU

Himalaje Autyzmu to metoda pracy z osobami neuroatypowymi, przede wszystkim ze spektrum autyzmu, które przejawiają zachowania nieakceptowane społecznie, w tym agresywne i autoagresywne. Czterostopniowa, oparta o konkretne scenariusze postępowania metoda przygotowuje pacjenta do wizyty lekarskiej, umożliwia diagnozę schorzenia i podjęcie leczenia.

Więcej

STRAŻNIK

Strażnik to aplikacja mobilna współpracująca z urządzeniami: opaski typu ‘smart band’/ telefony, które powiadamiają użytkownika o sygnale dźwiękowym wskazującym na zagrożenie.

Więcej

WSPARCIE IMPREZ MASOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

 

Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku to modułowe mobilne maty naprowadzające, które tworzą drogi bezpiecznego poruszania się na koncertach, festiwalach, wewnątrz budynków, także na schodach. Można je zainstalować podczas jednorazowego wydarzenia i umożliwić osobom z dysfunkcją wzroku samodzielny i bezpieczny udział w imprezie masowej. Maty są wyposażone w najazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, linie prowadzące, podkłady, maty kontrastowe, pola uwagi, linie graniczne na krawędziach.

 

Więcej

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się