Innowacje społeczne Liderzy Dostępności - 9 Innowacji społecznych Inkubatora Dostępności wybranych do upowszechniania

Z myślą o równym dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla wszystkich jej użytkowników Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizował projekt Inkubator DostępnościZadaniem projektu było niwelowanie barier i projektowanie bardziej otwartego, przyjaznego i bezpiecznego świata. 

Dziś, po zakończeniu jego realizacji mamy zaszczyt przedstawić 9 LIDERÓW DOSTEPNOŚCI, czyli Innowacje Społeczne, które w szczególny sposób odpowiadają na wyzwania związane z dostępnością. Każda z prezentowanych niżej Innowacji została opracowana i przetestowana przez kreatywne, wrażliwe i odważne osoby, które dostrzegają możliwość pozytywnego wpływania na otaczajacą je rzeczywistość. Efekty ich pracy oraz wszelkie materiały umożliwiające wdrożenie innowacji zostały udostępnione nieodpłatnie na podstawie Licencji Creative Commons BY 4.0. Co to znaczy w praktyce? 

Drukowane litery CC w czarnym kółku na białym tle. Z prawej strony czarna postać ludzika stojąca wyprostowana otoczona czarnym kółkiem. Pod nim drukowanymi literami napis BY.

MOŻESZ

  • Kopowiać, używać, rozpowszechniać efekty w dowolnym medium i formacie.
  • Adaptować, zmieniać, remiksować i tworzyć nowe pliki na bazie efektów innowacji .
  • Używać innowacji dla celu zarówno niekomercyjnego jak i komercyjnego. 

POD WARUNKIEM

  • Oznaczenia Autora Innowacji i podania informacji o wykorzystaniu efektów na podstawie licencji CC BY 4.0. 
  • Braku wprowadzenia do materiałów dodatkowych ograniczeń np. prawnych lub technologicznych (m.in. patentowanie).

Mamy też przyjemność zaprezentować publikację  INNOWACJE SPOŁECZNA DLA DOSTĘPNOŚCI. W publikacji dpowiadamy na pytanie co nami kierowało kiedy tworzyliśmy i realizowaliśmy Inkubator Dostępności, jakie wyciągnęliśmy z niego wnioski.

Projekt Inkubator Dostępności realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska.

PASZPORT PACJENTA Z CHOROBĄ RZADKĄ

Paszport jest rozwiązaniem informatycznym, w ramach którego zapisane są najważniejsze informacje na temat choroby, leków, lekarzy prowadzących pacjenta z chorobą rzadką. Informacje te znajdują się na elektronicznym nośniku, który pacjent może zawsze mieć przy sobie.

dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

ZAKUPY NA JEDNYM WÓZKU Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ – LEKABEL

Wózek zakupowy, umożliwiający dokonywanie samodzielnych zakupów z dzieckiem z niepełnosprawnością (m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym).


 
dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

WIBRAAP

Urządzenie elektroniczne w postaci kamizelki, które umożliwia pozasłuchowe odczuwanie muzyki osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu.


 
dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

 

Więcej

WYKORZYSTANIE DRUKU 3D W TWORZENIU ZABAWEK DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

Zabawki edukacyjne (puzzle 3D) wspomagające naukę alfabetu Braille'a dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.


dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

GRA O ZDROWIE

Terapeutyczna gra planszowa dotycząca rynku pracy, dedykowana osobom z doświadczeniem problemów zdrowia psychicznego. 

dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

HOP HOP - mobilny plac zabaw

Meblozabawka wspomagająca rozwój ruchowy i rehabilitację dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami motorycznymi. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w przestrzeni domowej, ale także aktywizuje najmłodszych do ćwiczeń i zabaw plenerowych.


dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

STRAŻNIK

Aplikacja mobilna dla osób g/Głuchych współpracująca z opaskami typu "smart band" i telefonami, która powiadamia użytkownika o sygnale dźwiękowym wskazującym na zagrożenie (np. pożar).


 
dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

HIMALAJE AUTYZMU

Metoda pracy z osobami neuroatypowymi (przede wszystkim ze spektrum autyzmu), które przejawiają zachowania nieakceptowane społecznie, w tym agresywne i autoagresywne mająca na celu przygotowanie pacjenta do wizyty lekarskiej, umożliwienie diagnozy schorzenia i podjęcie leczenia. 

dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

WSPARCIE IMPREZ MASOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Modułowe, mobilne maty naprowadzające, które tworzą drogi bezpiecznego poruszania się na koncertach, festiwalach oraz wewnątrz budynków dla osób z niepełnosprawnościami. 


 
dowiedz
się więcej
zobacz
film
pobierz
materiały
sprawdź zasady
wykorzystania
otwórz
w telefonie

Więcej

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się