Innowacje społeczne Liderzy Dostępności - 9 Innowacji społecznych Inkubatora Dostępności wybranych do upowszechniania

Z myślą o równym dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla wszystkich jej użytkowników Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego realizował projekt Inkubator DostępnościZadaniem projektu było niwelowanie barier i projektowanie bardziej otwartego, przyjaznego i bezpiecznego świata. 

Dziś, po zakończeniu jego realizacji mamy zaszczyt przedstawić 9 LIDERÓW DOSTEPNOŚCI, czyli Innowacje Społeczne, które w szczególny sposób odpowiadają na wyzwania związane z dostępnością. Każda z prezentowanych niżej Innowacji została opracowana i przetestowana przez kreatywne, wrażliwe i odważne osoby, które dostrzegają możliwość pozytywnego wpływania na otaczajacą je rzeczywistość. Efekty ich pracy oraz wszelkie materiały umożliwiające wdrożenie innowacji zostały udostępnione nieodpłatnie na podstawie Licencji Creative Commons BY 4.0. Co to znaczy w praktyce? 

Drukowane litery CC w czarnym kółku na białym tle. Z prawej strony czarna postać ludzika stojąca wyprostowana otoczona czarnym kółkiem. Pod nim drukowanymi literami napis BY.

MOŻESZ

Kopowiać, używać, rozpowszechniać efekty w dowolnym medium i formacie.

Adaptować, zmieniać, remiksować i tworzyć nowe pliki na bazie efektów innowacji .

Używać innowacji dla celu zarówno niekomercyjnego jak i komercyjnego. 

POD WARUNKIEM

Oznaczenia Autora Innowacji i podania informacji o wykorzystaniu efektów na podstawie licencji CC BY 4.0. 

Braku wprowadzenia do materiałów dodatkowych ograniczeń np. prawnych lub technologicznych (m.in. patentowanie).

 

Mamy też przyjemność zaprezentować publikację  INNOWACJE SPOŁECZNA DLA DOSTĘPNOŚCI. W publikacji dpowiadamy na pytanie co nami kierowało kiedy tworzyliśmy i realizowaliśmy Inkubator Dostępności, jakie wyciągnęliśmy z niego wnioski.

INNOWACJE SPOŁECZNA DLA DOSTĘPNOŚCI

Projekt Inkubator Dostępności realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Logo: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska.

PASZPORT PACJENTA Z CHOROBĄ RZADKĄ

Paszport pacjenta z chorobą rzadką  jest odpowiedzią na brak wiedzy o danej chorobie rzadkiej wśród lekarzy i fizjoterapeutów.

Więcej

ZAKUPY NA JEDNYM WÓZKU Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ – LEKABEL

Wózek zakupowy LEKABEL jest odpowiedzią na potrzeby opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w zakresie samodzielności robienia zakupów.

Więcej

WIBRAAP

Wibraap jest urządzeniem elektronicznym, które umożliwia poza-słuchowe odczuwanie muzyki osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Pozwala ono na opracowanie nowych praktyk w tworzeniu i percepcji muzyki, które umożliwiają włączenie w wydarzenia dźwiękowe osoby Głuche oraz osoby ze znacznym ubytkiem słuchu. Wibraap przetwarza dowolne dźwięki w wibracje odczuwalne przez ciało osoby, która ma założoną „kamizelkę” połączoną z aplikacją.

Więcej

WYKORZYSTANIE DRUKU 3D W TWORZENIU ZABAWEK DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

Puzzle 3D to zabawki edukacyjne wspomagające ćwiczenie percepcji dotykowej dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Układanki umożliwiają odbiorcom ćwiczenie percepcji dotykowej, wyobraźni przestrzennej, poszerzają zakres wiedzy o świecie, a także pomagają w nauce pisma Braille’a i trenowaniu umiejętności związanych z nauką czytania i pisania (zwłaszcza dzielenie wyrazu na litery).

 

Więcej

GRA O ZDROWIE

Terapeutyczna gra planszowa Gra o zdrowie dedykowana jest osobom z doświadczeniem problemów zdrowia psychicznego.  Gra wymaga od gracza zaangażowania, wcielania się w różne postaci z obszaru rynku pracy (np. pracownik, pracodawca, kandydat), pozwala odkryć jego potencjał i przygotować się do zmierzenia z realnymi aspektami rynku pracy przed podjęciem rzeczywistych działań.

Więcej

HOP HOP – MOBILNY PLAC ZABAW

Hop Hop to meblozabawka wspomagająca rozwój ruchowy i rehabilitację dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami motorycznymi. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w przestrzeni domowej, ale także aktywizuje najmłodszych do ćwiczeń i zabaw plenerowych.

Więcej

HIMALAJE AUTYZMU

Himalaje Autyzmu to metoda pracy z osobami neuroatypowymi, przede wszystkim ze spektrum autyzmu, które przejawiają zachowania nieakceptowane społecznie, w tym agresywne i autoagresywne. Czterostopniowa, oparta o konkretne scenariusze postępowania metoda przygotowuje pacjenta do wizyty lekarskiej, umożliwia diagnozę schorzenia i podjęcie leczenia.

Więcej

STRAŻNIK

Strażnik to aplikacja mobilna współpracująca z urządzeniami: opaski typu ‘smart band’/ telefony, które powiadamiają użytkownika o sygnale dźwiękowym wskazującym na zagrożenie.

Więcej

WSPARCIE IMPREZ MASOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

 

Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku to modułowe mobilne maty naprowadzające, które tworzą drogi bezpiecznego poruszania się na koncertach, festiwalach, wewnątrz budynków, także na schodach. Można je zainstalować podczas jednorazowego wydarzenia i umożliwić osobom z dysfunkcją wzroku samodzielny i bezpieczny udział w imprezie masowej. Maty są wyposażone w najazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, linie prowadzące, podkłady, maty kontrastowe, pola uwagi, linie graniczne na krawędziach.

 

Więcej

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się