Sami Dzielni Kontakt

BIURO PROJEKTU:

30-070 Kraków
ul. Piastowska 32
tel. 12 422 06 36 wew. 39
e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl


Osoba zainteresowana udziałem w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego w ramach Projektu powinna skontaktować się z koordynatorem usług mieszkalnictwa wspomaganego we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania gminie:

1) w przypadku Gminy Miejskiej Kraków:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. 12 616 54 27, adres e-mail: do@mops.krakow.pl 

2) w przypadku Gminy Miasta Tarnowa:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa
ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 25 21, e-mail: samidzielni@umt.tarnow.pl

3) w przypadku Gminy Wieprz:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
tel. 33 875 54 15, e-mail: biuro@gopswieprz.pl 

4) w przypadku Gminy Klucze:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”
Kolbark ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze,
tel. 32 647 80 50, adres e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl”

5) w przypadku Gminy Zakliczyn:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Jacka Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn
tel. 14 66 52 275, e-mail: gops@zakliczyn.pl